Gå till innehållet

Extremvärme på flera håll i världen när nya rekord slås

Början på juli har varit den varmaste perioden på över 100 000 år.

Även om Sverige på sistone bara varit marginellt varmare än referensperioden 1961-1990, så är läget helt annorlunda i andra delar av världen. Där har det ena värmerekordet efter det andra slagits på sistone.

Södra Spanien har till exempel haft temperaturer på över 40 grader och i Italien varnas det för upp till 47 grader. Flera delar av Spanien har dessutom infört hårda begränsningar av vattenanvändningen med exempelvis avstängt vatten under natten, på grund av att långvarig torka drabbar grundvattnet. Många andra delar av Europa har över 30 grader och norra Kanada, nära polcirkeln, har slagit nytt rekord med över 36 grader.

Något längre söderut lever 57 miljoner människor i USA i områden med farlig hetta där det varnas för höga temperaturer. Samtidigt drabbas landet av en lång rad olika extremväder som torka, översvämningar och stormar.

Början av juli har flera dagar i rad slagit värmerekord och vi är bara i början av väderfenomenet El Niño, som brukar innebära högre temperaturer än normalt i delar av världen. Snittemperaturen i världen har för första gången uppmätts till över 17 grader och det skedde dessutom flera dagar i rad.

Årets höga temperaturer i juni och juli står ut från mängden rejält jämfört med historiska data. Källa: Birkel, S.D. ‘Daily 2-meter Air Temperature’, Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA.

– Den ökande upphettningen av vår planet orsakas av fossilbränslen och kommer inte som en överraskning, men den är farlig för oss människor och för ekosystemen vi är beroende av. Vi måste stoppa det, snabbt, säger Stefan Rahmstorf på Potsdam Institute for Climate Impact Research, till AP News.

Väderfenomenet El Niño

El Niño brukar uppstå vart tredje till femte år, oftast strax efter jul och håller i sig runt 12 till 17 månader. De senaste 15 åren har intervallen dock blivit kortare och effekterna kraftigare.

Det är ett väderfenomen som höjer medeltemperaturen i världen och ger en lång rad stora förändringar i världens väder och klimat, kopplat till de stora passadvindarna. Under El Niño avstannar passadvindarna och vänder håll vilket också påverkar havsströmmarna. Ytvattnet i Stilla Havet utanför Sydamerikas västkust blir då mycket varmare och området drabbas av kraftiga regn medan USA:s södra västkust brukar bli kallare och Afrikas östkust drabbas ofta av översvämningar. Här i Europa är effekterna inte lika tydliga, men vintrarna kan bli ovanligt varma.

Källor: WMO och Wikipedia

Läs även

Extrema temperaturer dödar 5 miljoner människor per år
900 personer fler än normalt dog i Englands värmebölja 2019
Haven värms betydligt snabbare än man hittills trott
Världens insatser inte i närheten av 1,5-gradersmålet

Källa: Forbes

Mer att läsa