Gå till innehållet

Ribban sänks för att få skjuta varg i skyddsjakt

Nu ska det bli lättare att bevilja skyddsjakt på varg. Dagens krav halveras, på förslag från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har redovisat ett regeringsuppdrag om att uppdatera riktlinjer för skyddsjakt på varg. I de uppdaterade riktlinjerna ska skyddsjakt beviljas redan efter två angrepp på får under en 12-månadersperiod. Tidigare var gränsen fyra angrepp. Samma sänkning från fyra till två föreslås även för vargangrepp på hundar, men i vissa situationer, främst när andra förebyggande åtgärder redan gjorts, ska skyddsjakt kunna beviljas redan efter ett angrepp.

– Vi såg anledning att uppdatera de gamla riktlinjerna med tanke på vargstammens utveckling och hur den påverkar tamdjur och personer som bor nära varg. Vi analyserar just nu de nya riktlinjerna, men kan konstatera att detta är ett steg i rätt riktning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Den uppdaterade vägledningen ska fungera som ett stöd för länsstyrelserna i sitt beslutsfattande. Det är fortfarande länsstyrelserna som måste ta hänsyn till alla aspekter i det enskilda fallet.

WWF tycker frågan är svår

Benny Gäfvert är talesperson för rovdjur på WWF Sverige. Han tycker det är en svår fråga om det är en lämplig förändring:

– Det finns inget enkelt svar på den frågan men WWF har påtalat vikten av att fortsatt vara restriktiva när det gäller skyddsjakt på genetiskt viktiga individer.

Vad tror du att det kommer få för konsekvenser för den svenska vargstammen?
– I det korta perspektivet bör det inte innebära några stora konsekvenser.

LRF är relativt nöjda

På Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anser man att de nya reglerna är “betydligt bättre än tidigare tillämpning“.

– Det är positivt att Naturvårdsverket också konstaterar att rovdjursförvaltningen inte bara påverkas av lagstiftning och politiska mål kopplat till viltförvaltningen utan även av till exempel av livsmedelsstrategin, levande landsbygd, skogsnäring och jordbruk. LRF har arbetat för att riktlinjerna ska klargöra vad som är allvarlig skada, eftersom det är risken för allvarlig skada som ska förhindras med skyddsjakt. LRF saknar det klargörandet i Naturvårdsverkets redovisning, vilket vi anser är en stor brist. Även definitionen av angrepp är bristfällig. Den måste också omfatta utskrämda djur, säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande

Källa: Regeringen

Mer att läsa