Gå till innehållet

Förslag om försämrat skydd för varg får kritik

I veckan föreslog EU-kommissionen om att klassa vargen som "skyddad" istället för "strikt skyddad". Det skulle innebära lättare beslut om jakt. Flera naturföreningar är kritiska eftersom det anses sakna vetenskaplig grund.

I samband med förslaget sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen bland annat:

– Vargarnas comeback är goda nyheter för den biologiska mångfalden i Europa. Men koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara, särskilt för boskap. För att kunna hantera kritiska vargkoncentrationer mer aktivt har lokala myndigheter bett om mer flexibilitet.

Starkt rovdjursstöd

I början av december kom en rapport som visade att landsbygds­bor visar starkt stöd för rovdjur och tidigare i veckan skrevs ett öppet brev till Ursula von der Leyen, undertecknat av över 300 organisationer, med kritik mot förslaget att försämra vargens skyddsstatus utan vetenskapligt stöd. WWF anser även att det “saboterar EUs roll att uppnå globala mål för biologisk mångfald”.

– Det är oacceptabelt. Vargen används som symbol för att uppnå politiska mål där stad och landsbygd utpekas som motpoler. Vi accepterar inte beslut som saknar grund i forskning och vetenskap, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Svenska Rovdjursföreningens ordförande, Magnus Orrebrant, anser att förslaget innebär en risk för att den svenska licensjakten underlättas och “att man skjuter ned populationerna till kritiska nivåer, eftersom den redan idag inte är gynnsam”.

“Lantbrukare ska få ersättning”

Det handlar inte om att WWF och Rovdjursföreningen inte kan se problem som kan uppstå för lantbrukare. WWF satsar många miljoner årligen på samexistens med rovdjur och Rovdjursföreningen hjälper till att sätta upp effektiva stängsel mot rovdjur runt hagar.

– Självklart behövs ett omfattande stöd för lantbrukare som behöver skydda sina djur och de ska få full ersättning för skador som orsakas av arter som skyddas genom Bernkonventionen och Art- och habitatdirektivet. Vargen är en viktig del av vårt naturarv. Den är en symbol för vårt åtagande att bevara en balans och mångfald i ekosystemet, liksom för vår förmåga till samexistens och tolerans, säger WWFs rovdjursexpert Benny Gäfvert.

Sverige bryter redan mot reglerna

Jens Frank på SLU Viltskadecenter säger till P4 Sjuhärad att förslaget för svensk del inte kommer göra någon skillnad eftersom Sverige redan agerar som att förslaget genomförts. På frågan om det innebär att Sverige idag bryter mot de regler som finns svarar han:
– Ja det tror jag att de flesta är överens om.

I Sverige beräknas det finnas runt 450 vargar. 2023 beviljades en licensjakt på 75 vargar, grundat på en beräkning av ca 460 individer. Av dessa fälldes 57. Kvoten för 2024 års jakt är 36 individer.

Källor: WWF och Svenska Rovdjursföreningen

Mer att läsa