Gå till innehållet

Rovdjursförening får naturvårdspris för stängsling

Svenska rovdjursföreningen och djurägare i Huddunge tar emot priset av Upplandsstiftelsen. Från vänster Johan Österlund och Elin Finnström (djurägarna), Ulf Swenson, Emil V Nilsson (regionansvarig Uppland) och Helena Jones. Foto: Nic Kruys

Svenska rovdjursföreningens och djurägares arbete för att se till att betande djur håller markerna öppna – en viktig insats för biologisk mångfald – fick nyligen pris av Upplandsstiftelsen.

Stiftelsens naturvårdspris går i år till Stängslingsgruppen i Svenska rovdjursföreningen och djurägarna Elin Finnström och Johan Österlund. De har tillsammans satt upp rovdjursstängsel runt gårdens hagar i Huddunge. Tillsammans får de dela på prissumman på 15 000 kronor.

Motiveringen lyder:
“För ett proaktivt och praktiskt arbete med rovdjursavisande stängsel som en långsiktig strategi till gagn för en betesbaserad djurhållning i ett rovdjursrevir.”

Stängslingen ger inte bara naturvårdspris – det fungerar också väldigt effektivt. Det har studier från SLU visat och det har också varit tydligt under 2022 när Svenska rovdjursföreningen satt upp hela sju kilometer rovdjursavvisande stängsel i vargreviret Siggefora. Sammanlagt innefattas fem gårdar. Trots att de ligger mitt i ett vargrevir har det inte skett ett enda vargangrepp på gårdarna under 2022.

Helena Jones, som är ansvarig för stängslingsgruppen i Uppland, berättar för Svenska rovdjursföreningen att det stundtals är ett tufft jobb, men att det är fantastiskt att se hur väl det fungerar. Dessutom var det under prisceremonin ett stort intresse för föreningens arbete.

– Jag och föreningens regionansvarige, Emil V Nilsson, fick svara på mängder av frågor och det fanns ett stort intresse för vår verksamhet. Flera deltagare vid stämman nickade instämmande när vi berättade om hur effektivt det är med rovdjursavvisande stängsel och uttryckte att detta kan absolut vara värt för kommunen att titta närmare på. Det känns verkligen som att Upplandsstiftelsen vill uppmuntra till dialog och samarbete. Så nu hoppas vi på fler stängslingsuppdrag – vi är absolut beredda att hugga i i vår igen, säger Helena Jones.

Stängslingsgruppen består av Helena Jones, Ulf Swenson, Stefan Skoglund, Patrik Engström och Hjalmar Stake. Dessutom brukar ett varierande antal frivilliga krafter hjälpa till med arbetet. Mer information om hur du kan hjälpa till finns på föreningens webbplats.

Källor: Svenska rovdjursföreningen och Upplandsstiftelsen

Mer att läsa