Gå till innehållet

Mångmiljon­satsning på samexistens med rovjdur i Sverige

WWF har för andra året i rad delat ut miljoner till projekt som ska öka samexistensen mellan människor och Sveriges stora rovdjur.

2022 utannonserade WWF en satsning på samexistens med rovdjur. Tack vare en donation av en privatperson som vill stärka bevarandet av stora rovdjur i Sverige och internationellt gick det att söka projektpengar för “konkreta förslag och idéer som kan minska konflikter mellan rovdjur och människor”.

– WWFs långsiktiga mål med att stötta projekten är att skapa livskraftiga rovdjursstammar och en rovdjursförvaltning som är långsiktig och förutsägbar. Vi vill skapa en ekosystembaserad grundsyn för förvaltningen där både människor och stora rovdjur mår bra och lever sida vid sida, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert WWF.

Nu har WWF återigen delat ut pengar till olika projekt för rovdjur, närmare bestämt 8,2 miljoner kronor. Syftet är återigen att “främja samexistensen mellan människor och Sveriges stora rovdjur”.

I år har följande projekt fått stöd:

Animerade filmer om vargforskning

Camilla Wikenros från SLU/Grimsö forskningsstation har fått medel för att sprida kunskap om vargar med hjälp av animerade filmer, bilder och grafik. Målet är att presentera och dela forskningsresultat på ett enkelt sätt och på så sätt kunna öka acceptansen för vargarna på längre sikt.

Jägare rapporterar rovdjursspår i Dalarna

Sex jägare utbildas av Viltskadecenter i att kvalitetsgranska spår av stora rovdjur i Dalarna. På så sätt ska rovdjursinventeringen i landskapet förbättras. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Svenska Jägarförbundet Dalarna.

Lokala forum för rovdjursdialog

Konfliktexperten Bernard le Roux från Dialogues ska i samverkan med bland annat länsstyrelser och SLU skapa trygga och neutrala Lokala Forum där dialog ska motverka konfliktutveckling och leda till en ökad förståelse och samverkan.

– Vi vill skapa ett forum där människor som lever nära stora rovdjur kan mötas. Det ska öppna upp för diskussioner, både med varandra, med myndigheter samt med representanter från lokala organisationer. Vi hoppas kunna minska konflikterna och samtidigt öka förtroendet mellan människor och lokala aktörer. Med hjälp av dessa dialogmöten vill vi föra lokala röster närmare beslutsfattare och se till att det lokala perspektivet inte glöms bort, säger Bernard le Roux.

Förhoppningen är att förvaltande myndigheter så småningom ska finansiera dessa lokala dialogforum själva och göra dem till en del av rovdjursförvaltningen.

Rovdjursaktiviteter med Biotopia och Upplandstiftelsen

Upplandstiftelsen i samverkan med Biotopia och Svenska Rovdjursföreningen i Uppsala ska skapa en rovdjursutställning, spårutflykter, samtalskvällar, filmer och ett informationshäfte för SFI-studerande för att ge en ökad förståelse om stora rovdjur hos allmänheten, skolbarn och SFI-studerande.

Rovdjursstängsel monteras med hjälp av Svenska Rovdjursföreningens medlemmar.

Rovdjursavvisande stängsel, fas 2

Svenska Rovdjursföreningen har återigen beviljats medel för att fortsätta arbetet med rovdjursavvisande stängsel, som skyddar tamdjur från rovdjursangrepp. På så sätt minskar även risken för skyddsjakt på stora rovdjur och acceptansen för stora rovdjur ökas.

Vad äter vargar i nyetablerade revir i södra Sverige?

Forskaren Cecilia Di Bernardi vid SLU/Grimsö forskningsstation vill undersöka hur vargar anpassar sitt födoval i nyetablerade revir i södra Sverige till kronhjort, dovhjort och vildsvin. Detta bland annat genom en ny metod för att identifiera DNA från bytesdjur i vargspillning, sammanställning av data och vetenskapliga publikationer.

Under 2022 stöttades bland annat följande projekt:
• Utvecklingen av elektrisk skyddsväst för jakthundar
• Smart övervakningskamera för tamdjur som kan identifiera stora rovdjur och varna tamdjursägare
• Utbildningsprojekt för hur man bygger rovdjursavvisande stängsel, vilket underlättar volontärhjälp

Läs även

WWF ger stöd till idéer som gynnar samexistens med rovdjur
• Ökat intresse för effektiva rovdjursstängsel
• Ny studie om hur medias rapportering om varg ändrats
• Vargen: vårt omtyckta rovdjur
• Nytt nordiskt samarbete för livskraftig vargstam
• Så agerar en vild varg när människor kommer nära

Källa: WWF

Mer att läsa