Gå till innehållet

“Sverige behöver fler vargar – vi är sämst i EU”

Vargar. Foto: Frida Hermansson

En stor majoritet av svenska folket är positiva till varg. Nu har Svenska Rovdjursföreningen startat en namninsamling för att sätta press på riksdagspartierna och få dem att inse vilka fördelar som finns med att ha fler vargar. Förutom att det kan behövas för vargens överlevnad i Sverige.

69 procent av svenska folket är positiva till varg och även i varglän som Värmland är en majoritet av befolkningen positiv. Trots det har Sverige beslutat om ett väldigt lågt minimiantal vargar (300) i landet jämfört med andra europeiska länder. Under inventeringen 2020-2021 räknades det till 395 vargar. Under den perioden har många vargar dött av licensjakt, skyddsjakter, trafikolyckor och andra orsaker, och den kommande licensjakten på 33 vargar innebär enligt länsstyrelserna en 12,8 procents risk att vargstammen hamnar under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det är en något högre risk än tidigare år.

Svenska Rovdjursföreningen vill se fler vargar i Sverige. De har skapat en namninsamling som kommer lämnas in till de miljöpolitiska talespersonerna i samtliga riksdagspartier i samband med att licensjakten på varg börjar den 2 januari 2022.

– Sverige är idag sämst i EU på att ta hand om våra vargar. Tyskland har fyra-fem gånger så många som Sverige på en lite mindre yta och nästan tio gånger så många människor. Vad gör Tyskland rätt som Sverige gör fel? Låt vargarna bli fler! skriver föreningen.

Anna-Karin Lieber, vice ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, förklarar varför det bör finnas fler vargar i landet:

– Vi tycker att vi har för få individer för att det ska säkerställas en långsiktigt stabil population. Det finns knappt 300 vargar i Sverige idag om man räknar med de som dött i år och ändå har man beslutat om att jaga dem nu i vinter. De är så få att populationen är inavlad. Många är som helsyskon som parar sig och det har nu visat sig med genetiska skador på vargarna.

Under årets licensjakt upptäcktes kraftig testikelmissbildning, så kallad kryptorkism, hos nästan varannan skjuten hanne. Det är en alarmerande ökning som skett de senaste åren. På hundar har kryptorkism visat sig föras vidare till avkomma och det avråds därför att avlas på hundar med sjukdomen. Det verkar nu vara en utbredd defekt hos Sveriges vargar och är ännu en anledning till att Svenska Rovdjursföreningen anser att det behövs fler vargar.

Hur många vargar skulle ni önska er?

– Det är svårt att säga en exakt siffra, säger Anna-Karin Lieber. Men 300 är i alla fall för lite. Vi måste höja miniminivån. Våra grannar i EU har betydligt fler vargar på mindre yta och klarar det med bravur. Tyskland har till exempel varken licensjakt eller skyddsjakt på vargarna trots att de har fyra-fem gånger så många som Sverige på en mindre yta och nästan tio gånger så stor befolkning. Spanien har ännu fler vargar och de har förbjudit licensjakt. Jag kan ta det ena exemplet efter det andra. Det finns konflikter även i dessa länder, men de löser det med stängsel och vakthundar istället för med skyddsjakt. Konflikten gäller ofta boskap. Här i Sverige är det istället jägarna som står för det hårda motståndet. Man kan undra hur det kommer sig. 

Vad skulle det få för effekter på Sveriges ekosystem om vi fick betydligt fler vargar?

– Det skulle få många effekter och påverka hela ekosystem. Det skulle till exempel bli fler kadaver åt andra mindre rovdjur som fjällrävar och kungsörnar. De skulle också hålla efter smitta eftersom de tar många sjuka djur både för hjortdjur och vildsvin. Det är en viktig faktor i takt med att klimatförändringarna troligen kommer föra nya sjukdomar till Sverige, som även kan smitta tamboskap. Lantbrukare borde vara mer positiva till stora predatorer. De håller ju dessutom även borta djur som äter grödor, något som kostar miljarder i Sverige årligen. Det är märkligt att klaga på skador, men samtidigt vilja ta bort den naturliga predatorn på vildsvin och hjort. Sist men inte minst skulle fler vargar hålla nere trafikolyckorna, som är som flest från och med oktober under jaktsäsongen.

Vad tror du skulle behövas för att en riksdagsmajoritet ska gå med på fler vargar i Sverige?

– Det är jättesvårt. I Spanien var det val nyss. Det nya styret visste att det fanns en bred majoritet för rovdjur i landet så de beslöt bland annat därför att förbjuda jakt i hela landet eftersom det ansågs vara ett demokratiskt riktigt beslut. Det är lämpligt även för Sverige där 69 procent av befolkningen är positiva till varg. Även i varglän som Värmland är de flesta positiva. Acceptansen ökar dessutom med tiden. Det är viktigt att ha det i åtanke och inte bara lyssna på den minoritet som skriker mest. Jag tror att det kommer bli en acceptans framöver, men det gäller att vi har en livskraftig stam tills det sker.

Skriv under namninsamlingen här.

Källa: Svenska Rovdjursföreningen

Mer att läsa