Gå till innehållet

Så reagerar varg på människor som närmar sig

Det pågår studier på hur vargar reagerar på människor. De visar allt tydligare att vargar drar sig undan på relativt stort avstånd.

Forskare vid Högskolan i Innlandet i Norge har försett några vargar med sändare för att kunna följa hur de agerar när det kommer människor i närheten. 2020 hade de registrerat 17 tillfällen när människor närmade sig vargar. Vid varje tillfälle flydde vargen eller höll sig gömd på avstånd. Nu har 21 observationer gjorts och resultaten är desamma; när testpersoner valt att närma sig vargarna har de inte kommit närmare än 50 meter. Ingen av vargarna har närmat sig testpersonerna och i snitt har vargarna dragit sig undan på 132 meters avstånd. I några fall har vargarna undersökt människornas spår efter att de passerat.

Ingen av testpersonerna har sett eller hört vargarna.

Framöver kommer forskarna att testa om vargarna reagerar olika på män och kvinnor, samt på olika stora människor. Dessutom vill man se hur vargarna reagerar på folk med hund eftersom det är känt att vargar ser hundar som hot. De vill också se om vargar som rör sig nära bebyggelse är mindre skygga.

Det finns inga kända fall av att vargar attackerar människor i Norden på över 200 år, men forskaren Ane Eriksen, som leder studierna, poängterar att hon förstår att människor kan känna oro. Det går inte att bevisa att en varg aldrig kommer attackera en människa, men risken är oerhört liten.

– Det är inte idiotiskt att vara försiktig. Vilda djur är vilda djur, oavsett om det är älg eller varg vi talar om, säger hon till NRK.

Om testpersonerna möter en varg som inte drar sig tillbaka har forskarna gjort en handlingsplan:
• Stoppa, gå inte närmare vargen
• Om inte vargen efter en minut visar tecken på att lämna platsen – räkna högt till tio
• Om inte detta hjälper: veva vilt med armarna och ropa
• Om inte detta heller hjälper: dra dig tillbaka

Källa: NRK

Mer att läsa