Gå till innehållet

Studie: Jakt på varg dåligt skydd för boskap

Att skjuta vargar framhålls ofta som ett sätt att minska vargattackerna på tamdjur. Men enligt en ny studie kan det snarare vara tvärtom. Det är åtminstone ingen effektiv metod för att minska attackerna.

Den nya studien är gjord i Slovakien, ett land som är ungefär en tiondel så stort som Sverige men trots det har ungefär lika många vargar som vi; 350-400 individer. De har med andra ord en tio gånger så hög vargtäthet än vi har i Sverige. Sedan 1 juni 2021 är vargarna dock fridlysta och får inte jagas.

Vargarna i Slovakien livnär sig till 98,9 procent på vilda hovdjur, varav vildsvin utgör nästan 15 procent. Får är endast 0,5 procent av kosten, men när vargar i Slovakien tar tamdjur är får det överlägset vanligaste bytet.

Inget samband mellan vargjakt och färr angrepp på boskap

Forskarna undersökte om jakten på varg, som tidigare var tillåten, minskade antalet boskapsförluster. Men de fann inget samband mellan skjutna vargar och minskat antal angrepp på tamdjur. Vargjakt tycks med andra ord vara en dålig metod för att minska skadorna på boskap.

– Därför saknas stöd för argumentet att offentlig jakt på vargar skulle förhindra allvarliga fårförluster och skydda livsmedelssäkerheten i Slovakien. Det finns starka politiska incitament att göra stora rovdjur till syndabockar och nya förslag om dödlig förvaltning av vargar i Europa kan uppstå inom en snar framtid med hjälp av liknande argument. Tillgängliga studier ger dock inte bevis för att attityderna till vargar blir mer positiva med laglig vargjakt eller att offentlig vargjakt skulle minska den olagliga jakten, skriver forskarna.

De påpekar också att de låga nivåer av boskapspredation som vargarna står för, enligt både deras egen studie och i andra studier från Centraleuropa, visar att vargar inte är beroende av boskap för sin överlevnad.

Studien tar upp att det finns annan forskning som visar att boskapsvaktande hundar eller stängsel har visat sig vara effektiva för att skydda boskap. Betydligt effektivare än jakt på varg. Forskarna vill därför se en ökad finansiering av icke-dödliga åtgärder, som kan öka acceptansen för användningen av dessa åtgärder och “underlätta samexistensen mellan vargar och boskapsuppfödare i detta kulturlandskap”.

Därför ökar vargjakt risken för boskapsägare

– Påståendet att ett året runt-skydd av vargen skulle hota landsbygdsbefolkningen och dess ekonomiska intressen är propaganda. Under de senaste åren har färre än 50 vargar jagats lagligt i vårt land varje år, vilket i princip inte hotade populationsstorleken. Jakten orsakade dock störningar i vargflockarna, vilket kan leda till lokala ökningar av skador på boskap, säger zoologen Slavomír Finďo från Slovak State Nature Conservancy, som har forskat om stora rovdjur i Slovakien i mer än 30 år.

Detta beror på att när vargar dödas leder det ofta till att stora flockar splittras upp i mindre flockar bestående av färre vargar. Dessa mindre flockar får svårare att ta stora byten som hjortar eller vildsvin. Vargarna söker sig då till mer lättillgängliga byten, som boskap. Så jakten på varg leder ofta till att fler vargar tvingas söka föda bland boskap istället för att jaga vilda byten. Hade vargflockarna fått vara intakta hade de istället hållit sig till att jaga vilda klövdjur.

Läs även

• Studie: Vargar kan stoppa spridning av afrikansk svinpest
Succé för ideella fåraherdar i Schweiz
• Så reagerar varg på människor som närmar sig
• Rovdjursförening får naturvårdspris för stängsling
Vargar och bävrar pekas ut som nyckeldjur för att återskapa ekosystem i USA

Källor: Conservation letters, Veda na dosah

Mer att läsa