Gå till innehållet

Studie: Vargar kan stoppa spridning av afrikansk svinpest

En studie på afrikansk svinpest från 2021 visade att vargar som åt smittade vildsvin inte spred viruset vidare.

Sedan det konstaterades ett fall av afrikansk svinpest i Sverige har en yta nästan lika stor som Öland spärrats av för en hel del aktiviteter så som att plocka bär och svamp, jaga och att avverka skog. Jordbruksverket jobbar nu tillsammans med jägare för att söka igenom området efter eventuella fler smittade vildsvin.

– Kontroll, utrotning och förebyggande åtgärder är de viktigaste sätten att begränsa spridningen av afrikansk svinpest, eftersom det inte finns något vaccin tillgängligt. Att hitta och avlägsna kadaver är en av de viktigaste åtgärderna för effektiv bekämpning av afrikansk svinpest, men det är en krävande uppgift, särskilt i stora skogskomplex eller våtmarker, skrev forskarteamet bakom en studie om afrikansk svinpest och vargar, som publicerades 2021.

De rekommenderar att ta till hjälp i form av tränade hundar, drönare och “statistiska modeller som förutsäger infekterade vildsvins val av platser för dödsbäddar” för att hitta alla smittade vildsvin. Anledningen till att smittan inte sprider sig snabbare genom Europa beror på att vildsvinen inte förflyttar sig så stora sträckor, skriver forskarna.

Spridningen är inte vargarnas fel

– Det har därför spekulerats i att rovdjur som är kända för att förflytta sig långa sträckor, såsom vargen, kan vara indirekta vektorer för afrikansk svinpest. För att testa detta analyserade vi 62 fekalier från varg, som samlats in främst i delar av Polen som förklarats som smittade zoner.

Av dessa innehöll 20 prover vildsvin. Alla var fria från afrikansk svinpest. Trots att forskarna kunde konstatera att åtta av nio vildsvinskadaver som vargarna ätit av i området bar på viruset.

– Våra resultat tyder alltså på att när vargar äter kött med afrikansk svinpest så överlever inte viruset passagen genom tarmkanalen. Dessutom kan vargar begränsa spridningen genom att avlägsna infekterad kadaver.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Läs även

• Fruktad virussjukdom upptäckt i Sverige
• Efter utrotningen – vildsvin åter i Danmark
• Flugor kan smitta grisar med svinpest
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
• Ingen pestkontroll av döda vildsvin i Danmark – ”vill inte veta”
• Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

Källa: Viruses

Mer att läsa