Gå till innehållet

Fruktad virussjukdom upptäckt i Sverige

Ett vildsvin i Sverige har visat sig ha den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest. Andra länder har byggt enorma stängsel och inlett massavskjutning av vildsvin för att förhindra smittan.

Det är ett vildsvin från Fagersta-trakten i Västmanland som konstaterats bära på afrikansk svinpest. I området hittades sammanlagt sju döda vildsvin och ytterligare ett prov är på väg till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande situation, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Berörda myndigheter och jägarorganisationer ska nu försöka ta reda på hur stort område som drabbats. Området kommer därför att spärras av för allmänheten. Viruset kan nämligen spridas via skor, redskap eller fordon.

– I dagsläget vet vi inte hur smittan kommit in men det är ett långväga hopp från närmaste smittade område i Europa och vi utgår därför från att det har skett genom människor och inte vildsvin. Det sker just nu en omfattande smittspridning i Europa. Det finns länder som har lyckats utrota sjukdomen och det är vår nationella målsättning, säger Karl Ståhl på SVA.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djurslag.

I Danmark har man av rädsla för att smittan ska nå deras grisköttsindustri både försökt utrota vildsvinen och byggt ett enormt vildsvinsstängsel längs tyska gränsen. I Norge höjs röster för att arten helt ska utrotasPolen har inlett en ”massaker” på hundratusentals vildsvin och det ska byggas ett gränsstaket på flera hundra kilometer mellan Polen och Tyskland på grund av den afrikanska svinpesten.

SVA uppmanar allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via Rapportera vilt. Även grishållare uppmanas ha ökad försiktighet och säkerhet.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Läs även

Efter utrotningen – vildsvin åter i Danmark
• Flugor kan smitta grisar med svinpest
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
• Ingen pestkontroll av döda vildsvin i Danmark – ”vill inte veta”
• Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

Källa: SVA

Mer att läsa