Gå till innehållet

Europeisk studie: Allt färre insekts­pollinerade växter

En stor studie från Nederländerna visar att växterna som är beroende av insekter för pollinering blir allt färre. Detta beror troligen på att det finns allt färre pollinerande insekter. Något som åtskilliga andra studier visat.

Tidigare studier från Europa har visat att mångfalden av växter minskat och att insekterna blivit allt färre i Europa. 82-90 procent av världens växtarter är beroende av insekter för pollinering och när dessa minskar i antal får växterna det allt svårare. Det är också från de insektspollinerande växterna som vi får 85 procent av vår mat.

Men vissa växter kan klara sig utan insekter med hjälp av självpollinering (autofertilitet) eller vindpollinering. Nu har forskare från Nederländerna undersökt hur dessa olika pollineringsmetoder påverkats mellan 1930 och 2017. De fann att växter som är beroende av insekter har minskat i antal konstant under de senaste 87 åren. Däremot har det gått bättre för de få växter som är vindpollinerade.

– Sammanfattningsvis förlorar nederländska landskap insektspollinerade växtarter och de ersätts av vindpollinerade arter. Liknande trender kan observeras i andra regioner där pollinerande insekter minskar. Eftersom djurpollinerade växter utgör ungefär 80 procent av jordens blommande växter, kan en sådan förlust i hög grad påverka framtiden för våra ekosystem och de tjänster de tillhandahåller, skriver forskarna i sin slutsats.

För att vända utvecklingen anser forskarna att kvävenedfallet (från fossila bränslen och intensivt jordbruk) kan behövas minskas och att det görs riktade insatser för att skydda naturliga gräsmarker. I dessa områden finns många insektspollinerade växter som har minskat i antal. Det behövs även utökad övervakning och bedömning av hur det går både för pollinatörer och insektspollinerade växter.

Källa: Journal of Applied Ecology

Mer att läsa