Gå till innehållet

Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970

Brun björnspinnare har i Storbritannien minskat med 89 procent mellan 1968 och 2002. Foto: Erik Hansson

En alarmerande minskning som borde leda till stora åtgärder – det är sammanfattningen av en ny rapport som samlar studier om insektsdöden i Storbritannien. Förutom att det drabbar pollineringen syns även tydliga effekter på insektsätande fåglar.

Den nya rapporten fokuserar på Storbritannien och baseras på en rad olika studier, sammanställda av en av landets ledande ekologer, Dave Goulson. Enligt dessa studier har antalet insekter i Storbritannien halverats sedan 1970 och det beror framför allt på förstörelse av naturen och utbredd användning av insektsgifter i odlingar.

– Detta är oroande, eftersom insekter är mycket viktiga som bland annat mat, pollinatörer och nedbrytare. Det är kanske ännu mer skrämmande att de flesta av oss inte ens märkt att något har förändrats. Även de av oss som kan komma ihåg 1970-talet och som är intresserade av naturen, kan inte kom ihåg så noga hur många fjärilar eller humlor som fanns när vi var barn, skriver Dave Goulson i inledningen till rapporten.

Det är ingen uppmuntrande läsning. 23 biarter har utrotats i Storbritannien det senaste århundradet, antalet insektsgifter som används i jordbruket har fördubblats på 25 år, fjärilar som är specialiserade på specifika livsmiljöer har minskat med 77 procent sedan mitten av 70-talet och generalister har backat med 46 procent. Både vildbin och blomflugor har minskat med 15-50 procent sedan 1990 och 13 av landets 23 humlor har halverat sin utbredning sedan 1960-talet.

Grå flugsnappare. Foto: Erik Hansson

Det får även effekter på andra djur. De insektsätande fåglarna sydnäktergal och grå flugsnappare har båda minskat med 93 procent sedan 1967 och av gökens population från 1960-talet återstår knappt en fjärdedel. Törnskatan, som livnär sig på stora insekter, utrotades i Storbritannien på 1990-talet. Liknande resultat har hittats i USA där antalet insektsätande fåglar minskat med 40 procent mellan åren 1967 och 2016.

Det saknas fortfarande mycket kunskap om insekter i allmänhet och deras populationsutveckling, men Dave Goulson tror att Storbritannien kan ha förlorat varannan insekt sedan 1970.

Det finns dock saker att göra enligt rapporten; minska användningen av insektsgifter, gör parker och trädgårdar bättre för den biologiska mångfalden. I Sverige utgör jordbruksmarken bara 8 procent av landytan, men på andra sidan Nordsjön är situationen en annan.

– Den stora utmaningen är jordbruket – 70 procent av Storbritannien är jordbruksmark. Oavsett hur många trädgårdar vi gör naturvänliga kommer vi inte förbättra läget för insekterna om 70 procent av landet fortsätter utgöra ett hot, säger Gary Mantle på Wiltshire Wildlife Trust, till The Guardian.

Dave Goulson, som är starkt kritisk mot att EUs jorbrukspolitik gynnar det stora industriella jordbruket (läs artikel här), menar att Brexit skulle kunna bli en chans att helt göra om landets jordbruksstöd.

För att motverka utarmningen av arter finns det även en del att göra som privatperson. Här är vår guide till insatser för biologisk mångfald.

Källor: Rapporten “Insect declines and why they matter” och The Guardian

Mer att läsa