Gå till innehållet

Kvävenedfall hindrar nedbrytning av växtmaterial, enligt ny studie

Svamp i Tyresta nationalpark. Foto: Anki Hammar 

Svampar som utsätts för luftföroreningar blir sämre på att bryta ned växtmaterial i skogen. Detta enligt en ny studie utförd i tempererade skogar som nyligen publicerats i tidskriften Ecology.

Överskott av kväve från luftföroreningar gör så att nedbrytningen av växtmaterial går långsammare än normalt. Detta minskar i sin tur mängden tillgänglig näring för växternas utveckling. En av medförfattarna till studien, Serita Frey från University of New Hampshire i Durnham, säger i ett pressmeddelande:

– Svamparna som finns i jorden sköter återvinningen i ekosystemet och bryter ned löv, trä och annat växtmaterial. Utan dem så skulle vi begravas i löv, växtdelar och trä och inga nya näringsämnen skulle finnas för de levande växterna i skogen.

Kväve (N) är ett viktigt näringsämne för växter. Men kvävet kan bara tas upp av växterna om det omvandlas till reaktiva former som ammoniak, nitrater eller urinämnen. Mänskliga aktiviteter så som användning av fossila bränslen och intensivt jordbruk har ökat mängden kväve i atmosfären. Den ökade mängden kväve ändrar i sin tur hur skogens mikroorganismer fungerar.

Forskarna fann att svamp som lever i jord som är förorenad av kväve förändras.

– Mänskliga aktiviteter förändrar hur jordens organismer beter sig och detta påverkar både naturliga och skötta ekosystem.

Läs även:
Kalavverkning stryper energi för svampar
Nya svamparter, som kan fungera som små reningsverk, hittade i centrala Stockholm
Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källa: Ecology

Mer att läsa