Gå till innehållet

Förlust av pollinatörer hotar populära grödor

75 procent av grödorna som vi äter är beroende av pollinatörer. Nu visar en ny studie vilka grödor som är mest hotade av den pågående förlusten av pollinatörer.

Genom att gå igenom data från 2 673 platser och om 3 080 pollinerande insekter kunde forskarna se att de största hoten mot pollinatörer i världen i stort är den kombinerade effekten av allt större jordbruksmarker och klimatförändringarna. Värst drabbas tropikerna med afrikanska länder söder om Sahara, norra Sydamerika och Sydostasien särskilt i farozonen. Det riskerar inte bara att drabba livsmedelsbutiker med tomma hyllor och höga priser – det kommer också slå hårt mot lokalbefolkningen som är beroende av dessa grödor för sitt uppehälle.

Pollinatörer är viktiga för vår mat. 75 procent av de grödor vi äter är pollinerade av djur.

Forskarna från University College London

I de regioner som ser ut att drabbas hårdast odlas kaffe, kokos, mango och vattenmelon och det är dessa grödor som forskarna bakom den nya studien kommit fram till kommer drabbas hårdast framöver.

Huvudförfattaren till studien, Tim Newbold vid University College Londons centrum för forskning om biologisk mångfald och miljö:
– Klimatförändringarna utgör allvarliga hot mot den naturliga miljön och den biologiska mångfalden, men också mot människors välbefinnande, eftersom förlusten av pollinerare kan hota försörjningen för människor över hela världen som är beroende av grödor som är beroende av pollinering från djur. Våra resultat understryker det akuta behovet av att vidta globala åtgärder för att mildra klimatförändringarna, parallellt med insatser för att bromsa förändringar i markanvändningen och skydda naturliga livsmiljöer för att undvika att skada pollinerande insekter.

Läs även

Kaffe ger stort avtryck på miljön – så kan det minskas
Både bin och fåglar behövs för bra kaffeskörd
Så kan vi äta hållbart
Brist på pollinering drabbar både matproduktion och folkhälsa

Källor: Science Advances och University College London

Mer att läsa