Gå till innehållet

Kaffe ger stort avtryck på miljön – så kan det minskas

Ekologisk kaffeodling i Amazonas. Foto: Andre Dib

I sin nya Vegoguide ger WWF tips om hur vi kan minska avtrycken på miljön även genom hur vi konsumerar vegetariska produkter. Att välja certifierat och att ta vara på svinnet är två metoder att minska miljöavtrycket. Till skillnad från kött- och fiskguiden finns det dock inga vegetariska produkter som WWF vill avråda helt från.

I Vegoguiden bedöms vegetariska produkter och beroende på hur stora fotavtryck de orsakar på miljön och den biologiska mångfalden ges betygen grönt med en stjärna (ät helst), grönt (ät gärna), gult (ät ibland) eller orange (var försiktig). Rött ljus finns inte med. Anledningen till det är att det inte finns några vegetariska råvaror som WWF vill avråda så hårt ifrån.

– Vegoguiden vägleder både till de vegetabilier som har riktigt låg påverkan på planeten, som gärna får ta en stor plats på tallriken – och till de som har lite högre påverkan, som är bra att äta lite mer sällan. Vego har generellt sett en låg klimatpåverkan och kräver mindre mark än animalier och det är viktigt att komma ihåg, skriver WWF i sin guide.

Ekologiskt får oftast grönt ljus – se upp med vissa produkter

I korta ordalag får ekologiska produkter i stort sett alltid grönt ljus. De enda undantagen är ekologiska valnötter, mandlar, avokado, sparris, mango, dadlar och oliver. Dessa produkter får istället gult ljus (ät ibland). Samma produkter som odlats konventionellt får orange (var försiktig).

Nytt för i år är att även kaffe, te och kakao bedöms. Vi svenskar dricker 7,2 kg kaffe per år och person och det är ett av de livsmedel med allra högst avtryck på den biologiska mångfalden, sett till vår totala kost. Det beror också på var kaffet kommer från. Brasilianskt kaffe har mindre påverkan på biologisk mångfald än kaffe från Honduras, Kenya och Peru. I en studie från 2012 visas att kaffe- och kakaoproduktion har stor påverkan på artutrotning.

WWF skriver att det främst beror på att artrika marker odlas upp och omvandlas till kaffeodlingar. Bara ekologiskt kaffe får grönt ljus i guiden. Rainforest alliance-certifierat kaffe ges bara gult ljus eftersom de tillåter kemiska bekämpningsmedel, men det är trots allt “långt bättre än konventionellt odlat kaffe”.

– Vi svenskar älskar vårt kaffe och det ska vi fortsätta att göra. Men om vi tar vara på den stora mängden kaffesvinn och väljer ekologiskt kaffe, te och kakao kan vi minska påverkan på naturen. Kaffe är en av de produkter i svenskarnas kost som har störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden eftersom vi dricker sådana mängder, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Mjölk är en stor bov – snabbkaffe bäst

Olika sätt att dricka kaffe påverkar också klimatet olika mycket. När mjölk tillsätts skenar miljöavtrycken. En medium latte (2,3 dl) med vanlig mjölk ger mer än nio gånger så stora utsläpp som en kopp (1,5 dl) snabbkaffe med havremjölk. Att snabbkaffe räknas som det minst klimatskadliga sättet att dricka kaffe, trots tillverkningsprocessen, beror på att det går åt en mindre mängd snabbkaffe per kopp jämfört med bryggkaffe där det malda kaffet lämnar ett stort avfall i form av kaffesump.

Förutom att bli bättre på att välja ekologiska produkter rekommenderar WWF även att vi blir bättre på att minska svinnet. Naturvårdsverket visade 2021 att vi slänger 84.4 miljoner liter kaffe och te per år. Det motsvarar ungefär 8 liter eller 40 koppar (2 dl) årligen per invånare i Sverige. För att vi ska minska vårt kaffesvinn rekommenderar WWF följande:

• Tillred inte mer kaffe än vad du planerar att dricka.
• Häll upp kaffet i en termos eller värm kaffe som blivit över när du ska dricka.
• Använd överblivet kaffe i mat och annan dryck, t ex frysa in iskuber och göra islatte (testa att göra den på havremjölk!)
• Minska avfallet genom att ge kaffesumpen till dina växter – blommor och växter mår bra av kaffesumpen, som innehåller bland annat fosfor och kväve.

Även kakao kan ha en hög miljöpåverkan, men ekologiskt får grönt ljus. Rainforest alliance får däremot enbart gult ljus. Detsamma gäller te där ekologiskt särskilt bidrar till en mindre påverkan på den biologiska mångfalden. Även med dessa produkter ges betydligt sämre betyg om mjölk tillsätts.

Vegoguiden finns även tillsammans med kött- och fiskguiden i WWF:s app matguiden.

Källa: WWF och Vegoguiden

Mer att läsa