Gå till innehållet

Både bin och fåglar behövs för bra kaffeskörd

Bär från kaffeplanta. Foto: Jyppe Quidores, CC BY-SA 4.0

Utan både fåglar och bin skulle kaffeproduktionen minska med nästan 25 procent.

Det är slutsatsen i en ny studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences. Forskarna bakom studien undersökte 30 olika kaffeodlingar på Costa Rica och hur dessa påverkades av bins pollinering och fåglars jakt på insekter som drabbar kaffeplantorna. De kom fram till att det producerades som mest kaffe när både bin och fåglar samverkade i samma område. Utan fåglar och bin tappade skörden nästan 25 procent, vilket motsvarar intäktsförluster på nästan 10 000 kronor per hektar.

Studien visar också hur binas och fåglarnas insatser blir större om de sker samtidigt, 1+1=3 i det här fallet.

– Hittills har forskare vanligtvis beräknat naturens fördelar separat och sedan helt enkelt adderat dem. Men naturen är ett interagerande system, fullt av viktiga synergier och kompromisser, säger huvudförfattaren Alejandra Martínez-Salinas vid Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE).

Forskarna menar att deras resultat innebär att många andra studier och rapporter om ekosystemtjänster, inklusive FN:s IPBES-rapporter, underskattar nyttan som biologisk mångfald skapar för jordbruk och mänsklighetens välbefinnande.

– De här interaktionerna innebär att ekosystemtjänster är mer värdefulla tillsammans än separat, säger Taylor Ricketts vid University of Vermont.

Studien visade också att det finns kopplingar över stora avstånd. Fåglarna som äter många av “skadeinsekterna” på kaffeplantorna har flyttat hundratals mil för att komma dit. Hur det går för fåglarna i Kanada och USA påverkar med andra ord kaffeskörden på Costa Rica.

Källor: PNAS och University of Vermont

Mer att läsa