Gå till innehållet

Så kan vi äta hållbart

En ny studie har tagit fram olika scenarion för hur vi ska kunna försörja oss med livsmedel framöver i ett cirkulärt system.

I korthet kommer det internationella forskarlaget fram till att det finns stora vinster för samhället med ett mer cirkulärt matsystem där exempelvis svinnet minimeras och avfall återvinns. Det skulle kunna minska behovet av jordbruksmark med hela 71 procent och en 29-procentig minskning av växthusgaserna för varje person, samtidigt som vi skulle få i oss tillräckligt med hälsosam mat.

– Siffrorna visar att ett cirkulärt matsystem har enorma potentiella fördelar både för vår egen och planetens hälsa, säger Hannah van Zanten vid Wageningen University & Research, som ledde studien.

Forskarna tog fram tre olika scenarion med cirkulära matsystem och kom fram till att vi skulle kunna minska behovet av jordbruksmark med två tredjedelar och ändå förse befolkningen med tillräckligt med mat. Om vi dessutom skulle minska på överkonsumtionen av livsmedel skulle vi minska växthusgasutsläppen med 7 procent per person.

I ett annat scenario användes all potentiell jordbruksmark som finns i Europa till att producera så mycket hälsosam mat som möjligt. Det skulle kunna ge mat åt ytterligare 767 miljoner människor, men då skulle samtidigt växthusgaserna i Europa öka med 55 procent.

Vad menar då forskarna med en hälsosam diet? Jo, de anser att köttkonsumtionen måste minska med 50 procent och att vi därmed kan odla mindre grödor som blir foder till boskap och kan istället fokusera på exempelvis sojabönor som direkt kan bli människoföda.

– Det är viktigt att inse att systemet som helhet är sammankopplat: från produktion till bearbetning och konsumtion. För närvarande är det ingen som tar ansvar för hela livsmedelssystemet. Ett beslut om ett produktionssystem eller en produktionskedja inom livsmedelssystemet kan få konsekvenser för resten av systemet. Vår modell är den första som i detalj undersöker det cirkulära i hela livsmedelssystemet. Den erbjuder möjligheter att omforma det europeiska livsmedelssystemet på ett sätt som respekterar både människans och planetens hälsa, säger Hannah Van Zanten.

Läs även

Svampodling i skog kan försörja miljoner och lagra stora mängder kol
FN: Nästan 90 % av jordbruksstöd kan skada naturen
Jordbrukare kan och vill vara viktig del av att nå miljömål

Källor: Nature Food och Wageningen University

Mer att läsa