Gå till innehållet

FN: Nästan 90 % av jordbruksstöd kan skada naturen

Åker i jordbruk.

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

87 procent av de 540 miljarder dollar som varje år delas ut i bidrag till världens jordbrukare klassas som skadliga för miljön eller folkhälsan i en ny FN-rapport, som också menar att jordbruksstödet i många fall hindrar en övergång till ett mer hållbart matsystem och hindrar oss från att nå Parisavtalet.

– I dagsläget bidrar jordbruket till en fjärdedel av världens alla växthusgasutsläpp, 70 procent av förlusten av den biologiska mångfalden och 80 procent av avskogningen, säger Joy Kim vid FN:s miljöprogram UNEP, till The Guardian.

Den nya FN-rapporten är framtagen från FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, utvecklingsorgan UNDP och miljöprogram UNEP inför en stor konferens den 23 september. I texten framgår att jordbruksstödet, som det är utformat idag, leder till försämrad hälsa, ökade utsläpp, förstörd natur och ökad ojämlikhet genom att exkludera småbrukare, varav många är kvinnor. Dessutom går en stor del av stödet till de som orsakar mest utsläpp – den industriella mjölk- och köttproduktionen.

FN-rapporten menar att stödet till den alltför stora kött- och mjölkindustrin och till användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel måste minska. Den stora användningen av konstgödsel leder också till att marken förstörs vilket kommer göra det allt svårare att mätta världens ökande befolkning.

Småskaligt jordbruk och skogsjordbruk nämns som vägen framåt

Det är en mörk bild av världens jordbruk som FN-rapporten målar upp, men den menar också att stöden gör det möjligt att förändra världen och minska fattigdom, minska den globala uppvärmningen och återskapa naturen – om de delas ut på rätt sätt. Framför allt till ett mer småskaligt jordbruk. Även så kallad skogsjordbruk, där fleråriga växter så som träd och buskar integreras med odling eller djurhållning, nämns som en möjlig lösning.

I dagsläget har 3 miljarder människor i världen inte råd med hälsosam mat, samtidigt som en tredjedel av all mat som produceras slängs.

– Den här rapporten är en väckarklocka för regeringar runt om i världen att ompröva sina stödsystem för jordbruket så att de kan förändra våra livsmedelssystem och förbättra fyra punkter: bättre näring, bättre produktion, bättre miljö och bättre liv, säger Qu Dongyu, FAO:s generaldirektör.

Källor: FN, The Guardian och FAO

Mer att läsa