Gå till innehållet

Brist på pollinering drabbar både matproduktion och folkhälsa

Humla på vädd

Humla på vädd. Foto: Erik Hansson

Världens pollinatörer har minskat så kraftigt i antal att det beräknas ligga bakom hundratusentals personers dödsfall, varje år.

– Resultaten kan tyckas överraskande, men de återspeglar den komplexa dynamiken i de faktorer som påverkar livsmedelssystem och människopopulationer runt om i världen. Endast med denna typ av tvärvetenskaplig modellering kan vi få en bättre uppfattning om problemets omfattning och inverkan, säger medförfattaren till studien, Timothy Sulser, som är senior forskare vid International Food Policy Research Institute.

Forskarna vid Harvard T.H. Chan School of Public Health har räknat på hur den pågående förlusten av pollinatörer med 1-2 procent per år drabbar produktionen av frukt, grönsaker och nötter. De kom fram till att skördarna är 3-5 procent mindre och att det får en direkt effekt på mänsklighetens hälsa. I fattigare länder var förlusten av skördar större och inkomstförlusten kunde uppgå till 12-31 procent årligen.

Hälsoeffekterna beräknades ha blivit som störst i något rikare länder som Kina, Indien, Indonesien och Ryssland. Sammanlagt kunde forskarna koppla ungefär 427 000 (mellan 86 000 och 691 000) dödsfall årligen till mindre hälsosam diet och tillhörande sjukdomar som exempelvis hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Forskarna anser att dessa dödsfall är kopplade till förlusten av pollinatörer som i sin tur ger mindre skördar av nyttig mat.

– Den biologiska mångfaldens direkta koppling till människors hälsa saknas i diskussionerna. Den här forskningen visar att förlusten av pollinatörer redan påverkar människors hälsa på en skala som motsvarar andra globala hälsorisker, så som prostatacancer eller störningar i samband med missbruk av substanser, säger Samuel Myers, huvudförfattare till studien och forskare vid Department of Environmental Health.

Att förbättra situationen för pollinatörer är med andra ord en fråga om att rädda livet på hundratusentals människor årligen. Forskarna anser att det återstår en “enorm utmaning” för att stoppa utrotningen av pollinatörer och för att vända den negativa trenden rekommenderar de fler blommande växter i jordbruket, minskad användning av växt- och insektsgifter i jordbruket, särskilt neonikotinoider, och att bevara mer natur intill odlingarna. Dessa åtgärder borde dock vara lätta att motivera eftersom de kan betala för sig själv genom ökad produktion på grund av ökad pollinering.

David Goulson, professor vid University of Sussex, kommenterar studien i The Guardian och säger att minskningen av den biologiska mångfalden troligen har ännu större effekt på skördarna än vad som framgår i studien. Detta eftersom forskarna till exempel inte räknade på förlusten av rovinsekter som äter “skadeinsekter”.
– Problemen som beskrivs i studien kommer troligen bli värre under 2000-talet, säger han.

Källor: Harvard, European Health Perspective och The Guardian

Mer att läsa