Gå till innehållet

Stor studie: Var fjärde insekt borta sedan 1990

Veronikanätfjäril

Den akut hotade veronikanätfjärilen har försvunnit från sju av nio län i Sverige och de flesta utdöendena har skett sedan 1980-talet.. Foto: By Zeynel CebeciOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

I en ny stor studie, som gått igenom 166 långsiktiga undersökningar från nästan 1 700 platser, kom fram till att landlevande insekter har minskat med i snitt 25 procent sedan 1990.

Tidigare studier har bland annat visat att varannan insekt försvunnit i Storbritannien sedan 1970 och i Tyskland uppskattades 2 av 3 leddjur försvunnit på bara 10 år baserat på 290 platser.

Den nya studien har jämfört data från 10 000 insektsarter från 1 676 platser under 30 års tid. Det har dock varit väldigt begränsat med data från Afrika, Sydamerika och Asien. I de undersökta områdena har landlevande insekter minskat med nio procent per årtionde. Värst går det för insekterna i delar av Nordamerika och i Europa tycks situationen förvärras.

Jordbruket ett stort hot
Precis som i studien från Tyskland kom den här fram till att det går sämst för insekter nära jordbruksmarker. Förlorade livsmiljöer är det största hotet, men även insektsgifter och ljusföroreningar är viktiga faktorer. Med tanke på att det sker en kraftigt ökad påverkan på naturen i Afrika, Sydamerika och Asien är situationen i dessa världsdelar troligen också allvarlig.

– Nedgången för insektsgrupper på land är svår att förstå. Fortsatt nedgång på land i denna takt kommer att vara katastrofalt för ekosystem och för människor. Insekter är pollinerare, naturliga fiender från skadedjur, nedbrytare och dessutom är avgörande för att alla jordens ekosystem fungerar, säger fjärilsexpert Nick Haddad, vid Michigan State University, till Time.

Det går bättre för myggorna
Studien visar också att resultaten varierar från årtionde till årtionde, plats till plats och mellan insektsgrupper. För sötvattenlevande insekter, som myggor och trollsländor har populationerna i snitt ökat med en procent per år. Dessa arter utgör dock bara en väldigt liten procentandel av världens insekter.

Insektsexperten Dave Goulson kommenterar studien så här i The Guardian:
– Det är bra nyheter att vissa vattenlevande insekter tycks öka, antagligen från en mycket låg nivå. Men huvuddelen av insekterna lever på land och denna nya studie bekräftar det som redan var tydligt: de har minskat i många årtionden.

Minskningen märks även i Sverige
Det minskande antalet insekter märks även i Sverige. I rödlistan 2020 har antalet rödlistade och hotade fjärilar och skalbaggar ökat. Nu är fler än var femte fjäril och skalbagge, samt var fjärde stekel (exempelvis bin, humlor och getingar) rödlistad.
– Detta beror främst på krympande livsmiljöer till följd av en alltmer intensiv, storskalig och ensidig markanvändning inom både jord- och skogsbruket, men också genom exploatering för bebyggelse, skriver ArtDatabanken.

Läs även:
Minskat antal insekter i Costa Rica kopplas till klimatkrisen
Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
• Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
• Experter från hela världen: 3-4 orsaker bakom ökande insektsutrotningen
Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp
Två nya studier visar tillbakagång för fåglar som fångar insekter i luften

Källor: Science, Rödlistan 2020 och Time

Mer att läsa