Gå till innehållet

Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny omfattande studie från Tyskland har den sammanlagda biomassan leddjur (insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur) minskat med två tredjedelar i landets gräsmarker på bara tio år. Dessutom har antalet insektsarter i gräsmarks- och skogsmiljöer minskat med mer än en tredjedel under samma tid. Sämst går det i områden intill intensivt jordbruk.

Studien är baserad på inventeringar under tio års tid på 290 platser (150 gräsmarker och 140 skogsområden) i tre regioner i Tyskland. Sammanlagt en miljon leddjur samlades in av 2 700 arter. Till skillnad från tidigare studier från Tyskland som visat på en kraftig minskning av biomassan (sammanlagd vikt, oavsett arter) så har den här studien även undersökt antal arter.

I gräsmarker fann forskarna att den genomsnittliga minskningen av biomassa var på hela 67 procent på enbart tio år. Det innebär alltså att om det hittades 100 kg insekter 2008 så var motsvarande siffra tio år senare enbart 33 kg. Samtidigt har antalet arter minskat med 34 procent.

Även i skogsområden syntes en tydlig minskning. Fler än 4 av 10 leddjur har försvunnit (sett till biomassa) och antalet arter som hittas har minskat med 36 procent.

Sämst går det i områden intill intensivt odlade jordbruksmarker.

– En nedgång av den magnituden under en period på bara tio år kom som en fullständig överraskning för oss – det är skrämmande, men stämmer med den bild som presenteras i ett växande antal studier, säger Wolfgang Weisser, professor i jordlig ekologi vid TUM.

Studien var ett samarbete mellan forskare från Max Planck Institute for Biogeochemistry, Swiss Federal Research Institute WSL, samt universiteten i Bern, Düzce, Salzburg, Darmstadt, Freiburg, Göttingen, Marburg, TU Munich och Würzburg.

Läs även:
FNs stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild
Över 500 experter i stor rapport: Naturen är i kris
Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder
Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp
Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog
Även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö
Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

Källor: Technical University of Munich och Nature

Mer att läsa