Gå till innehållet

Två av tre insekter borta i Storbritannien sedan 2004

Ju färre insekter, desto färre dödas också av bilar. Foto: Erik Hansson

Naturorganisationerna Kent Wildlife Trust och Buglife har genomfört en studie med registreringsskyltar på bilar som avslöjar en drastisk nedgång för insekter i Storbritannien.

Många av oss har minnen av att bilens registreringsskylt och vindruta kunde vara fyllda av dödade insekter efter bilfärder förr i tiden. Numera är det sällan några större mängder. Det är ett tydligt tecken på att det blivit betydligt färre insekter i naturen, vilket också framkommit i flera studier.

I Storbritannien kallas det här begreppet ”windscreen phenomenon” och det har nu den entomologiska föreningen Buglife använt för att ta reda på hur det går för landets ryggradslösa djur. Med hjälp av en app och en liten skylt (”splatometer”) som skickas hem till deltagarna ska de fotografera sina registreringsskyltar innan och efter en bilfärd.

– I grund och botten tittar vi på antalet insekter som dödats på varje resa. Detta kan jämföras med data från 2004 för att mäta förändringar i förekomsten av flygande insekter. Det gör det också möjligt för oss att jämföra relativ förekomst från olika områden och i olika väderförhållanden, berättade Paul Hetherington, chefskommunikatör vid Buglife, för Natursidan 2021.

En minskning med två tredjedelar

Nu har resultaten av The Bugs Matter Citizen Science Survey presenterats och visar på en minskning av antalet insekter som hittas på registreringsskyltarna med hela 64 procent mellan åren 2004 och 2022. Det är dessutom 5 procent sämre än mellan åren 2004 och 2021 så försämringen verkar fortfarande pågå, även om det också kan bero på den rekordvarma sommaren, enligt Buglife.

Dessutom har antalet resor utan en enda registrerad död insekt ökat kraftigt. 2004 var det bara 7,7 procent av alla resor som lämnade ytan fri från småkryp. 2022 var nästan varannan resa (47 procent) helt utan döda insekter på registreringsskylten.

Buglife anser att det här resultatet kräver en mer storskalig studie om hur det går för landets insekter och att man agerar för att stoppa förlusten.

– För andra året i rad har Bugs Matter visat på potentiellt katastrofala nedgångar i mängden flygande insekter. Det krävs brådskande åtgärder för att ta itu med förlusten av insektslivets mångfald och rikedom. Vi kommer att förvänta oss att våra ledare vid COP15 vidtar beslutsamma åtgärder för att återställa naturen i stor skala – både för djurlivet och för framtida generationers hälsa och välbefinnande, säger Andrew Whitehouse på Buglife.

Buglife listar också i rapporten de främsta orsakerna till nedgången:
• Förlust eller förstörelse av livsmiljöer
• Klimatförändringar
• Föroreningar
• Bekämpningsmedel
• Exploatering av natur

I Storbritannien gjordes nyligen en sammanfattning av tillgänglig forskning som kom fram till att varannan insekt försvunnit sedan 1970.

Källor: Bugs Matter Report och Buglife

Mer att läsa