Gå till innehållet

Smålommarnas populära mosse spärras av

Återkommande störningar har fått länsstyrelsen att agera. Nu är stora delar av den populära Knuthöjdsmossen avspärrad under sommarhalvåret.

Från och med 1 april och fram till 1 september 2024 är stora delar av den populära Knuthöjdsmossen i Hällefors avstängd. Den slinga som tidigare gick genom området är nu förbjuden att beträda.

– Det finns flera anledningar till beslutet, förklarar Kjell Store på reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Möjlig utökning av naturreservatet

En är att det gamla beslutet och föreskrifterna för reservatet uppdaterats under 2023. Det nya beslutet ger länsstyrelsen bättre möjlighet att styra besökare bort från att störa fåglarna. En annan anledning är att naturreservatet Knuthöjdsmossen förhoppningsvis kommer att utökas avsevärt i storlek under de närmsta åren – Det ger oss möjlighet att anpassa nya besöksanordningar och titta på hur vi kan styra besökare bättre för olika naturupplevelser i det nya större reservatet utan att störa smålommar med mera.

Ökade störningar

Men den huvudsakliga anledningen handlar tyvärr om att smålommarna och andra fåglar i reservatet drabbats av ökade störningar under häckningstid.

– Det har blivit mer och mer tryck från besökare under åtminstone de senaste 10-15 åren, med ytterligare ökat tryck som vi bedömer det under och efter pandemin.

Enligt besöksräknare kan det ha varit 10 000 besökare i Knuthöjdsmossen 2023. Majoriteten kommer till reservatet under perioden april till september.

– Ett återkommande och tyvärr ökande problem har varit att besökare inte håller sig på den markerade leden, trots tydligt information om att man inte ska lämna spången. Vissa besökare rör sig trots detta i övriga delar av reservatet för att komma så nära smålommarna som möjligt, de flesta för att fotografera eller filma dem. Detta går tydligt att se då det blir upptrampade stigar i mossen utanför spång, vi får även ganska mycket samtal om detta från andra besökare, vi har genom åren själva noterat detta vid tillsynsbesöken. Tyvärr har vi inte sett någon minskning av detta, snarare har det ökat, berättar Kjell Store.

Har problemet förvärrats den senaste tiden?
– Ja, vi bedömer att störningarna ökat sedan pandemin.

Kraftigt försämrad häckning

Smålommarna har också lyckats allt sämre med häckningen i Knuthöjdsmossen. I mitten av 90-talet var det 13 par som fick ut 8 ungar. Sedan dess har det minskat relativt konstant och 2023 var det bara två par som fick varsin unge.

– Vi vet inte om ungarna överlevde då inga ungfåglar kunnat ses senare på sommaren. Inventeraren påtalade även detta år störningar av fotografer, ofta flera, ofta sittandes i timmar vid de olika häckningstjärnarna.

Vad hoppas ni att det här förbudet kommer få för effekt?
– Vi hoppas givetvis på en positiv trend för smålommens häckningsframgång. Vi kan tydligt se att mänsklig störning är stor i just Knuthöjdsmossen, men även att smålommens nedgång totalt sett i landet beror på flera faktorer såsom predation till exempel av mink, kråkor etc, störning av kanadagås, mänsklig påverkan och exploatering i olika former, mer trafik i sjöar där lommarna fiskar, och sannolikt även på fisktillgång där smålommen födosöker.

Trots avspärrningarna finns det dock fortfarande möjlighet att se smålommar i mossen. De brukar även kunna hålla till i de södra gölarna som är tillgängliga även under sommarhalvåret. Där brukar de dock inte häcka. Se karta över området och avspärrningarna hos länsstyrelsens sida om Knuthöjdsmossen.

Mer att läsa