Gå till innehållet

Extremt tidiga vårfåglar i Sverige

Snön har precis försvunnit från delar av södra Sverige efter ett plötsligt bakslag, men våren är trots det rekordtidig. Åtminstone när det gäller flera vårfåglar.

Att döma av vilka fåglar som setts på Öland den senaste perioden så skulle man snarare kunna tro att det var slutet av april eller en bit in i maj. Magnus Hellström, stationschef på Ottenby fågelstation, berättar att det varit en “ganska extrem” vår. Det har till exempel setts flera ladusvalor och hussvalor redan i månadsskiftet mars/april och i förra veckan sågs fisktärnor, trädpiplärkor, rödstjärtar och lövsångare på ön.

En ladusvala ringmärktes vid Ottenby den 2 april. Det är 23 dagar tidigare än det förra rekordet, men det var inte ens det mest anmärkningsvärda enligt Magnus Hellström:
– Kanske mest extrem var väl den tornseglare som rapporterades från Sebybadet igår.

En ladusvala uppflugen på en gren mot en bakgrund med blå himmel.

Ladusvalorna är extremt tidiga i år.

Några flyttade normalt, andra extremt

Förklaringen kan vara att februari var rekordvarm i Centraleuropa och att den varma luften som följt med till Skadinavien även fört med sig vårflyttande fåglar. Åtminstone en del arter.

– Ja, min uppfattning är att kortflyttande arter, som lärkor, starar, trastar med mera, har anlänt med relativt normal fenologi, medan förtrupperna av de tidiga tropikflyttarna, som normalt anländer i mitten eller slutet av april, har dykt upp ovanligt tidigt. De flesta år brukar någon tidig fågel dyka upp, men det jag upplever avviker i år är att det inte handlar om enstaka individer, utan åtskilliga individer av en rad olika arter. Jag tror till exempel att de hade hela sex trädpiplärkor på norra udden igår!

Bör kunna klara sig

Även om de är rekordtidiga och det kom ett väderbakslag så tror inte Magnus Hellström att det kommer vara något problem för de här vårfåglarna att överleva i Sverige.

– Det blev det ju egentligen bara två dagar innan snön försvann och värmen återvände, så jag skulle gissa att de flesta nyanlända fåglar klarade sig ok ändå.

Är våren nu så pass tidig att det finns mat för dem att hitta också?
– Mina entomologiska kunskaper är bristfälliga, men jag skulle gissa att det kommer att gå fint för dem. Det har ju uppenbarligen funnit tillräckligt med födoresurser för fåglarna att ta sig upp över Europa, så oddsen borde nog vara goda även här i södra Sverige.

Mer att läsa