Gå till innehållet

Pris till skapare av vattenrike

Visionärerna bakom Kristianstads Vattenrike belönas av Kungliga Vetenskapsakademien för "deras enastående insatser inom naturvård".

Det är Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, som får dela på Sture Centerwalls pris från Kungliga Vetenskapsakademien. Priset, värt 85 000 kronor, får de för deras arbete med att etablera Kristianstads Vattenrike.

För ett visionärt och långsiktigt arbete för skapande av Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde för bevarande, utveckling och tillvaratagande av unika naturvärden i Helgeåns vatttensystem, Kristianstads kommun.

Motivationen till priset

Sven-Erik Magnusson fick upp ögonen för den enorma rikedomen av djur och växter i Kristianstads våtmarker redan på 1960-talet. 1989 startade han verksamheten med Vattenriket på Kristianstads kommun och tog snart hjälp av Hans Cronert vid länsstyrelsen.

– Jag var biolog och fågelskådare och hade sedan länge ett idéellt engagemang i den lokala fågelklubben. Båda såg vi problemen, att strandängarna inte hävdades längre utan höll på att växa igen och att strandängsfåglarnas unika livsmiljö hotades, berättar Hans Cronert.

Tillsammans inleddes ett långsiktigt förändringsarbete, både av strandängarna och av folks syn på områdets värden. 2005 utnämndes Vattenriket till ett biosfärområde av Unesco (ett av de äldsta i Sverige) och 2010 invigdes besökscentret Naturum. Idag är Vattenriket ett populärt besöksmål och har tillgängliggjorts med spångar, restaureringar och fågeltorn.

– När jag ser i backspegeln så tänker jag att det viktiga var att vi hade helhetsperspektivet. Det hade aldrig gått om vi hade sålt in det som bara ett naturvårdsprojekt. I stället fokuserade vi både på turism, rekreation, utbildning och forskning, säger Sven-Erik Magnusson.

Kristianstads vattenrike ligger i Helgeåns vattensystem i Kristianstads kommun och är något av en biologisk “hotspot”. Här finns inte mindre än 20 procent av landets rödlistade arter. Bland arterna som går att se i området kan nämnas utter, mal, svartfläckig blåvinge och kungsfiskare, samt växter som ålgräs och sandnejlika.

Källa: KVA

Mer att läsa