Gå till innehållet

Lommar får det svårare i allt grumliga vatten

Studier från USA bekräftar utvecklingen i Sverige – våra sjöar får allt grumligare vatten och det drabbar lommar.

I början av 2024 kom en rapport från Birdlife Sverige om att det går dåligt för landets sjöfåglar, däribland våra inhemska lommar; smålom och storlom. Det beror bland annat på “brunifieringen” av svenska sjöar som gör det svårare för lommarna att hitta föda åt ungarna. Allt brunare sjöar beror i sin tur på granodlingar och kalhyggen, enligt studier från Lunds universitet. Det hade kunnat avhjälpas av att det lämnas större kantzoner av träd mot vattendrag, men i Sverige lämnar var tredje avverkning vid vattendrag ingen skyddande kantzon alls.

Nu visar nya studier från USA att även svartnäbbad islom får det svårt i sjöar med grumligt vatten. Forskarna undersökte 127 sjöar i norra Wisconsin från 1995 till 2021 och hittade en tydlig koppling mellan hur klart vattnet var i sjöarna och hur stor kroppsmassan var hos lommarna. Sjöarna har blivit allt grumligare under de 26 år som studiens data sträcker sig och under samma period har både vuxna svartnäbbade islommar och deras ungar fått minskad kroppsvikt.

Särskilt känslig för häckningsframgången är hur grumligt vattnet är i juli – den månad då ungarna växer snabbast. Stor mängd nederbörd i juli ökade vattnets grumlighet. Troligen på grund av att regnet för med sig ämnen från närliggande mark när det rinner ner i sjön. I grumligare vatten blir det svårare för lommarna att hitta byten.

I takt med att klimatkrisen fördjupas kommer det bli kraftigare nederbörd och det kommer bli en utmaning för lommarna.

Källor: Ecology och Chapman University

Mer att läsa