Gå till innehållet

Granplanteringar bakom allt brunare sjöar i Sverige

Skog. Foto: Anki Hammar 

Enligt forskaren Emma Kritzberg kan de allt brunare sydsvenska sjöarna bero på att det planteras så mycket gran i dessa områden. Det rapporterar SVT Skåne.

Enligt SVT Skåne har teorin tidigare varit att de allt brunare sjöarna handlar om en naturlig återgång till mörkare sjövatten som existerade innan industrialismen gjorde sjöarna surare. Nu har dock forskaren Emma Kritzberg, docent i limnologi vid Lunds universitet, kommit fram till en annan anledning till det allt brunare vattnet – odling av granskog.

Med hjälp av en kartläggning av småländska sjöar från 70 år tillbaka i tiden, innan det blev så mycket granodlingar i södra Sverige, kunde Emma Kritzberger se att odling av gran nära sjöar och vattendrag är en viktig orsak till det bruna vattnet.

Bilden är enligt henne entydig: Sjövattnet i Småland var betydligt klarare på 1930-talet än det är i dag. Det var alltså inte brunare innan industrialiseringen.

– Men det är ändå anmärkningsvärt vilka korta avstånd det tycks handla om när strandnära granar påverkar vattenfärgen. Jag säger inte att vi ska rensa bort alla barrträd i landskapet, men kanske börja byta ut gran mot lövskog alldeles intill bäckar och åar. Det skulle troligen ha en väldigt positiv effekt på brunifieringen, säger Emma Kritzberg till SVT Nyheter.

Hon betonar att mer forskning behövs, men det finns tidigare studier som kommit fram till liknande resultat. (Hongve 1999) skriver till exempel att barrskog är den största orsaken till att vatten grumlas av organiskt material under sommarperioden.

Källor: SVT Skåne och Ecology and Society

Mer att läsa