Gå till innehållet

Så har regeringens miljöbudget drabbat friluftslivet

Länsstyrelsernas anslag för skötsel av nationalparker och naturreservat har minskat snabbt sedan M, KD och L-regeringen i samarbete med SD tillträtt. 66 procent av finansieringen har försvunnit och det har fått stora konsekvenser.

En ny sammanställning som Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet gjort visar att nedskärningarna mot skötsel av nationalparker och naturreservat fortsätter att minska kraftigt. I snitt har länsstyrelserna fått 66 procent mindre anslag sedan 2022, samtidigt som antalet skyddade områden som behöver tillsyn ökat. Dessutom har inflationen tagit en stor del av anslagen. Den var på 8,4 procent 2022 och 8,5 procent 2023, enligt SCB.

Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet anser att regeringens neddragningar är felprioriterade, även av ekonomiska skäl.

– Att försämra friluftslivets förutsättningar när fler hittar ut i naturen är fel väg att gå. Särskilt eftersom friluftsliv är en aktivitet alla kan ha råd med. Det ekonomiska värdet av friluftsliv och naturturism i Sverige beräknas uppgå till 191 miljarder kronor årligen och sysselsätta 167 000 personer, men nu riskeras negativa ekonomiska effekter, säger Daniel Skog, hållbarhetsansvarig Svenska Turistföreningen.

– Naturen är landets största arena för fysisk rörelse och sju av tio svenskar upplever återhämtning i naturen. I en tid när stillasittandet, den psykiska ohälsan och sjukvårdskostnader skenar, behöver naturen vara attraktiv och tillgänglig. Varje krona som samhället satsar på fysisk aktivitet, ger nästan fyra kronor tillbaka genom stärkt folkhälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

Det saknas över 750 miljoner kronor för den årliga skötseln i svenska naturreservat och nationalparker enligt Naturvårdsverket. Många länsstyrelser och naturum har varnat för att nedskärningarna kommer att märkas i form av minskade öppettider och försämrad skötsel av naturområdena.

Exempel som Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen tagit fram

  • Anslagen till länsstyrelserna för skötsel och förvaltningen av naturreservat och nationalparker har minskat med i genomsnitt 66 procent sedan 2022.
  • Satsningen på Naturnära jobb har tagits bort (minus 40 miljoner kronor), vilket även påverkar underhållet av friluftsinfrastruktur och naturreservat.
  • Anslagsposten Skydd av värdefull natur sänktes kraftigt år 2023, men har höjts igen 2024 till nästan samma nivå som 2022. Anslaget går till att skydda natur för bland annat friluftsliv och höga naturvärden runt om i landet.
  • Anslagsposten LONA har minskat med 67 procent (minus 47 miljoner kronor), vilket innebär att det under 2024 inte blir några nya bidrag som stimulerar kommuner att investera i friluftsliv, naturreservat och folkhälsa genom att staten betalar upp till hälften av de satsningar som görs.
  • Stiftelsen Tyrestaskogen som förvaltar Tyresta nationalpark har fått minskade anslag med 40 procent

Källa: STF

Mer att läsa