Gå till innehållet

Stora nedskärningar på Skogs­styrelsen

Myndigheten har sedan länge varnat för att man inte hinner med att granska alla avverkningsanmälningar. Nu tvingas myndigheten göra av med upp till en åttondel av personalstyrkan.

Skogsstyrelsen, som bland annat har som uppgift att granska avverkningar i landets skogar, tvingas till stora nedskärningar. Detta ett halvår efter att myndigheten utannonserat att man har svårt att hinna med alla avverkningsanmälningar och ärenden kopplade till artskydd.

– Nuvarande situation är mycket problematisk och svårhanterlig. Vi har tidigare påtalat behovet av resurser och politiska klargöranden och i väntan på det behöver vi tydliggöra hur rådande situation ser ut, vilka konsekvenser det får och vad vi planerar att göra för att hantera situationen om regelverket och medelstilldelningen fortsätter vara som i dag, sa generaldirektör Herman Sundqvist i december 2023.

Stora besparingskrav

Sedan dess har avverkningsanmälningarna legat kvar på en rekordhög nivå och inflationen har ökat kostnaderna ytterligare, men Skogsstyrelsen tvingas göra stora nedskärningar. Anslagen till myndigheten har minskat med 80 miljoner kronor (15 procent) på tre år. Nu måste ytterligare 30-35 miljoner kronor sparas in och det kan bli tal om varsel av anställda.

– Nu räcker inte de åtgärderna längre och jag har inget annat val än att inleda en process där vi anpassar vår verksamhet efter de ekonomiska ramar som vi i dag känner till, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen skriver att behovet av besparingar “motsvarar i dagsläget en neddragning med knappt 100 anställda”. Detta på en arbetsplats med knappt 800 anställda.

De 80 miljoner kronorna som Skogsstyrelsen tvingas spara kan jämföras med att regeringen i sin vårbudget la ungefär 1 miljard kronor på flygindustrin och sex miljarder kronor på sänkt skatt för fossila bränslen.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa