Gå till innehållet

Stort intresse för kampanj mot kalhyggen

Skogsnätverk Väst skapade en kampanj för att ta ställning mot den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige idag; kalhyggesbruk/trakthyggesbruk. De överväldigades av intresset från allmänheten.

Skogsnätverk väst, som är en del av Naturskyddsföreningen kansli väst, kämpar för att bevara skogarna i västra Sverige och för att sprida kunskap om skogen bland medlemmarna och till allmänheten. De startade nyligen en kampanj för att få folk att tydligt ta ställning mot det skogsbruk som drabbar både klimat och biologisk mångfald. Idén bakom kampanjen kläcktes av Ola Freijd i nätverket:

– För ett år sedan lyssnade jag på ett föredrag om problematiken kring det svenska skogsbruket, och i den efterföljande diskussionen kom frågan upp om hur sjutton man ska göra för att nå ut bredare med dessa viktiga frågor. Jag fick tanken att det nog egentligen är många som har åsikter om skogsbruket, och kanske framförallt kalhyggesbruket, men som inte vet hur man ska göra sin röst hörd. Och så dök idén om att det borde finnas ett kampanjmärke mot kalhyggen upp.

En natt vaknade han upp av tanken att layouten skulle påminna om det klassiska gula atomkraft-märket, men med texten ”Kalhygge? Nej tack”, och istället för den glada solen var en arg stubbe med spretande rötter. Det fanns lite pengar kvar i ett projekt som gjorde att knapparna inledningsvis kunde erbjudas gratis och resultatet blev överväldigande.

– Knapparna lanserades med ett inlägg på Skydda skogens Facebooksida, och redan de första dagarna rasade beställningarna in i hundratal! Vi blev totalt överrumplade, kunde omöjligt hålla jämna steg med beställningarna som strömmade in från hela landet, och till på köpet tog knapparna slut. Mitt i kaoset var det naturligtvis mycket glädjande att knapparna fick ett sådant genomslag, men frustrerande att många tvingades vänta länge på att få sina beställningar. Men, med en stor binge nya knappar och hjälp av volontärer med att packa och posta försändelser, tog vi nya tag och kunde jobba ikapp. Och sedan dess rullar det på.

Förutom det uppenbara budskapet på era knappar – vad hoppas ni att kampanjen ska leda till?
– Vår förhoppning är att knapparna ska erbjuda ett enkelt sätt för människor att kunna visa sin åsikt. Många känner sorg och förtvivlan över det liv som försvinner när en skog huggs ner – kanske den skog man brukade vistas i, för att promenera eller plocka svamp, eller bara vara människa i. Det kan kännas krångligt att sätta sig in i frågor om skogen, men man behöver inte vara biolog eller expert för att uppleva skillnaden mellan en rik och levande skog, och en torftig granåker. Och man kan tycka att det måste finnas ett annat och bättre sätt att bedriva det skogsbruk vi behöver. Vi hoppas också att knapparna kan leda till en diskussion om skog mellan människor i vardagen, förklarar Ola Freijd.

Knapparna kan beställas på Skogsnätverk västs kampanjsida. Numera kostar de en liten slant för att täcka kostnaderna.

Läs även

Mer att läsa