Gå till innehållet

Skogsstyrelsen: Allvarligt läge för biologisk mångfald i skogen

kalhygge

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen skärper tonen om läget i den svenska skogen – sämst går det för skogar med höga naturvärden.

Den nya fördjupade analysen om miljömålet Levande skogar har tagits fram av Skogsstyrelsen. Deras miljöstrateg Camilla Andersson, som är en av rapportförfattarna, kommenterar den så här:

– Vi förlorar just nu naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig framtid. Därför behövs de kraftfulla åtgärder som vi nu lägger fram och det snabbt.

I rapporten, som görs vart fjärde år, har tonläget skärpts sedan den förra rapporten eftersom Skogsstyrelsens analys visar att läget för den biologiska mångfalden i den svenska skogen är allvarligt. Värst går det för gamla skogar med höga naturvärden. De avverkas idag i alltför hög takt.

Det påpekas också att många hotade och känsliga arter minskar och att populationerna blir alltmer fragmenterade (utspridda och splittrade).

Ett förslag som läggs fram är att det måste bli ekonomiskt lönsamt för skogsägare att sköta sina skogar med bevarad biologisk mångfald. Skogsstyrelsen anser också att budgeten för att bilda områdesskydd är otillräcklig och att skogar med höga naturvärden inte ska avverkas. Samtidigt föreslås att skogsägarens “frivillighet ska utgöra grunden och äganderätten bör stärkas”.

Den nya rapporten släpps samma vecka som en annan rapport från SLU om att avverkningstakten nu är så hög att den svenska skogens kollagring snabbt försämras. 2021 skedde rekordstora avverkningar i Sverige och i slutet av samma år konstaterade Skogsstyrelsen att miljömålet Levande skogar inte kommer nås i ett enda av Sveriges län till år 2030.

Läs även:
• Sverige långt från miljömålet Levande skogar
• Avverkningstakten försämrar svenska skogens kollagring
• Stor studie om skogar – redan dålig ekologisk status kommer bli sämre
• Skogsstyrelsen: Negativ utveckling i Sveriges skogar
• ”Allvarligt läge” för naturskog i Norrbotten

Källor: Skogsstyrelsen och Sveriges Radio

Mer att läsa