Gå till innehållet

Kalhyggen och trädplantage förstärker skogsbränder

kalhygge

Kalhyggen ökar skogsbränders hastighet. Foto: Erik Hansson

Ny forskning visar att skogsbränder saktas ner i varierade skogar, men ökar i hastighet på kalhyggen och i trädplantage med träd i samma storlek.

Träd i samma ålder i täta rader, vilket är vanligt både i palmoljeplantager och i svenska granplantager, förvärrar tillsammans med stora kalhyggen skogsbränder. Det visar ny forskning från Los Alomos National Laboratory som simulerar bränder i 3D-modeller av skogar som även tar in faktorer som till exempel vind, samt trädens storlek och former.

Ett viktigt sätt att bromsa skogsbränder är enligt forskningen, som publicerats i International Journal of Wildland Fire med stöd från USDA Forest Service, att skapa mer varierade skogar med flera trädarter och träd i olika åldrar. Det får även gärna finnas gläntor eller andra små avstånd mellan träden, men för stora mellanrum, som vid kalhyggen förstärker elden.

Läs även

Ny WWF-rapport: Kraftig ökning av skogsbränder i världen
Allt svårare för skogar att återhämta sig efter bränder
• Naturpodden: Skogsbränder, klimat och livets återkomst
• Ny studie: Varmare klimat kommer leda till fler och intensivare bränder

Källor: Los Alomos National Laboratory och International Journal of Wildland Fire

Mer att läsa