Se skillnad på havsörn och kungsörn

Sverige får förvisso ibland sällsynt besök av exempelvis mindre och större skrikörn, stäppörn, kejsarörn, ormörn och dvärgörn, men i den här guiden lär vi dig känna igen de arter som häckar i landet – havsörn och kungsörn.

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Storleken är den viktigaste karaktären för att urskilja örnar från vråkar och hökar (lär dig se skillnad på sparv- och duvhök). Örnar är generellt betydligt större. De enda andra rovfåglar som är i samma storleksklass är gamarna, och även om det setts både gåsgam och grågam i Sverige så är dessa båda arter väldigt sällsynta. Örnar kan dock på långt avstånd förväxlas med hägrar och tranor, men hos dessa arter sticker benen ut bakom stjärten, det gör de inte hos örnarna. Inte heller har örnarna några långa halsar – tranor och storkar håller dem raklånga, hägrar flyger med halsen ihopböjd.

Jämförelsebild. Grafik: Peder Winding http://www.natursidan.se/fotografer/peder-winding/

Jämförelsebild. Lägg märke till havsörnens rakare och jämförelsevis bredare vingar och korta stjärt. Kungsörnens vingar smalnar av mot kropp och vingspetsar och stjärten är lång. Grafik: Peder Winding 

Skillnader i beteende, flykt och annat
Havsörnen har en något exhibitionisk livsstil. Den sätter sig gärna väl synligt, är aktiv med många flygturer och ligger gärna och skruvar på hög höjd på spaning efter mat.
Kungsörnen däremot håller gärna lite låg profil, flyger ofta aktivt och jagar som en smidig jägare. Om havsörnen är ladugårdsdörren är kungsörnen den uppfällbara dörren på en sportbil – smidig, snabb, vid god vigör, långt ifrån den sega figur havsörnen oftast är. Havsörnen kan dock explodera rakt in i en gåsflock men gör det sällan med samma elegans som kungsörnen. Ser man en örn sittandes ute på en strand, ute på en sten i vatten eller längs en iskant är det oftast en havsörn. En kungsörn sätter sig gärna i vegetationen längs med backar eller välkamouflerad i träd.

HAVSÖRN

Med lite övning lär du dig enkelt att urskilja en havsörn. De väldiga vingarna är anmärkningsvärt breda och raka och stjärten kort. Många fågelskådare benämner den som en flygande ladugårdsdörr. Den flyger med väldigt djupa och tunga vingslag – och tycks inte vara speciellt smidig. Ses den på lite närmre håll är den kraftiga, gula näbben kännetecknande och om det är en äldre fågel är den lysande vita stjärten lätt att känna igen.

Havsörn. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

En typisk, äldre havsörn. Lägg märke till någorlunda jämnbreda vingar, spretiga handpennor, vit kort stjärt och klargul näbb.  Foto: Erik Hansson 

Havsörn. Foto: Tomas Lundquist http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-tomas-lundquist/

En ung havsörn. Relativt mörk stjärt även om vita fjädrar kan synas. Smala ljusa band längs vingarna och vitt även i armhålorna. Foto: Tomas Lundquist 

Havsörn. Foto: Tomas Lundquist http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-tomas-lundquist/

Vissa havsörnar har så här pass mycket vitt insprängt i fjäderdräkten. De kan ändå skiljas från vråkar på sin storlek, de breda vingarna och den korta stjärten. Foto: Tomas Lundquist 

20150426-sandemar-havsorn

En nästan fullvuxen havsörn, som börjat få en adult dräkt med vitare stjärt, men fortfarande har vita armhålor (svåra att se på bilden). Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Vissa unga havsörnar har vita fjädrar som lyser igenom i fjäderdräkten. Foto: Erik Hansson

KUNGSÖRN

Kungsörnen är ungefär lika stor som en havsörn, men proportionerna är annorlunda. Den har långsmala vingar och en längre stjärt. Om den ses rakt underifrån kan man också lägga märke till att vingarna smalnar av in mot kroppen och vid handpennorna. Vingarna blir därmed något s-formade, vilket skiljer sig mot havsörnens jämnbreda vingar. Även flykten skiljer sig åt. Kungsörnen slår ofta 6–7 tunga vingslag, följt av glidflykt i någon sekund.

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

De unga kungsörnarna är enklast att känna igen på de stora vita fälten i vingarna och stjärten. Det svarta fältet längst ner på stjärten är också karaktäristiskt. Sedd framifrån eller bakifrån kan man uppfatta att vingarna hålls något lyftade. Foto: Zsombor Károlyi 

Kungsörn. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

En betydligt äldre kungsörn än i förra bilden. Den här örnen har kunnat följas sedan den var ungfågel och man vet därför att denna individ är över 10 år gammal, alltså en helt adult fågel. Här har de vita fälten blivit brunare och stjärtens ändband är inte längre lika markerat. Foto: Johannes Rydström 

Kungsörn. Foto: Tomas Lundquist http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-tomas-lundquist/

Kungsörn i möjligen sin fjärde dräkt. De vita fälten kan fortfarande anas, men är inte lika tydliga. Lägg märke till lång stjärt.  Foto: Tomas Lundquist 

Källor: Fågelguiden och Rovfåglar i Europa

Tack till Peder Winding och Johannes Rydström för hjälp med artikeln.