Gå till innehållet

Okända effekter av vanliga bekämpnings­medel

Trots att användningen av bekämpningsmedel ökat lavinartat de senaste 30 åren och att vi vet att de har en negativ effekt på bin så är det väldigt lite som forskats om ämnet.

På 1990-talet användes ungefär 1,75 miljoner ton bekämpningsmedel i jordbruket. Sedan dess har användningen ökat kraftigt och i dagsläget ligger användningen på 2,7 miljoner ton. Det motsvarar att varenda hektar (100×100 meter) jordbruksmark använder i snitt 1,8 kg bekämpningsmedel eller att varenda människa på jorden förbrukar 0,34 kg per år. Det är också en bransch som omsätter enorma summor. Enligt FN:s mat och livsmedelsorganisation omsatte bekämpningsmedelindustrin 2020 hela 41,1 miljarder dollar.

Men trots den omfattande användningen av bekämpningsmedel och att vi vet att de kan utgöra ett hot mot världens pollinatörer och fåglar, så har väldigt lite forskning gjorts om effekterna. Denna kunskapsbrist lyfts i en ny studie från Lunds universitet.

– Vi gick igenom hundratals artiklar och identifierade skrämmande stora kunskapsluckor, säger Lina Herbertsson, biolog på Lunds universitet och en av forskarna bakom studien. Mest slående tycker jag att det är att vi inte vet någonting alls om hur de allra flesta bin påverkas av insektsbekämpningsmedel. 

Väldigt lite är känt om cocktaileffekter och allt vanligare medel

I de studier som gjorts är det honungsbin (tambin) och insektsbekämpningsmedel med neonikotinoider som är kraftigt överrepresenterade. Detta trots att det finns mängder av andra bekämpningsmedel mot insekter som används i jordbruket och trots att det finns ungefär 20 000 andra arter bin i världen.

En annan kunskapsbrist gäller hur bina påverkas av gifterna. De flesta studier har handlat om huruvida direkt dödlighet kan påvisas hos bina, men de senaste åren har forskning visat att neonikotinoider främst påverkar bina så att de får svårare att exempelvis navigera, samla föda och föröka sig. Effekter som också kan ha stor påverkan på bin utan att de faller ner döda så fort ett fält besprutas. Det har inte heller forskats speciellt mycket på så kallade cocktaileffekter när flera bekämpningsmedel används samtidigt eller hur klimatförändringar påverkar effekterna från gifterna.

– Vi vet att neonikotinoider kan hota bin vid halter som är långt ifrån dödliga, men eftersom så få studier har gjorts om andra ämnen så vet vi i stort sett ingenting om vilka effekter de har vid låga halter. Om man framför allt studerar ett ämnes dödlighet, så finns det risk att man felbedömer andra  risker som de utgör för bin, säger Lina Herbertsson.

EU har förvisso förbjudit de flesta neonikotinoider i växtskyddsmedel, men dels ges det ofta dispens för att använda förbjudna ämnen och dels hittas ämnena även i vanliga växter som kan köpas i svenska butiker. Dessutom innebär förbudet att lantbruket gått över till att använda andra bekämpningsmedel, som det alltså forskats ännu mindre om.

Läs även

“Bivänliga” växter innehöll skadliga bekämpningsmedel
Bekämpnings­medel i trädgårdar drabbar fåglar
• Bekämpningsmedel verkar minska antalet fåglar i ängsmarker
• Glyfosat drabbar humlor i det tysta
• Bekämpningsmedel ökar spridningen av vattenburna sjukdomar
• Vanliga växtgiftmedlet glyfosat skadar fåglar
• Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa
• Bekämpningsmedel verkar minska antalet fåglar i ängsmarker
• Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor

Källor: Lunds universitet och Environmental Research

Mer att läsa