Gå till innehållet

Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor

Honungsbi. Foto: Erik Hansson

Ännu en studie har kommit fram till att vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket drabbar bin.

Det är forskare vid University of Oxford som kommit fram till att vanliga bekämpningsmedel mot insekter får honungsbin att tappa orienteringsförmågan och gör det svårare för dem att röra sig i en rak linje. De kunde visa att gifterna dödar hjärnceller kopplade till binas syn och anser att det troligen innebär att bina får svårt att hitta blommor att pollinera och att hitta tillbaka till bikupan.

– Vi visar att vanligt förekommande insektsbekämpningsmedel som sulfoxaflor och neonikotinoiden imidakloprid kan försämra honungsbins visuellt styrda beteende avsevärt. Våra resultat ger anledning till oro eftersom binas förmåga att reagera korrekt på visuell information är avgörande för deras flygning och navigering, och därmed deras överlevnad, säger huvudförfattaren Rachel H Parkinson, forskare vid University of Oxford.

Studien är bara den senaste i en lång rad som visat på skadliga effekter på pollinatörer som exponeras för jordbrukets vanliga bekämpningsmedel.

Trots att flera av dessa ämnen förbjudits, efter många års kamp från miljörörelsen, så ges jordbrukare frekvent dispens för att kunna fortsätta använda dem.

Källor: Frontiers och EurekaAlerts

Mer att läsa