Gå till innehållet

Vanliga växtgiftmedlet glyfosat skadar fåglar

Vaktel – en nära släkting till japansk vaktel som studien gjordes på. Foto: Niclas Ahlberg

Det vanliga växtgiftmedlet glyfosat, som bland annat finns i roundup har visat sig ha skadliga effekter på fåglar. Det visar en ny undersökning vid Åbo universitet, som Yle rapporterar om.

I studien matades japanska vaktlar med foder som innehöll lika höga halter glyfosat som brukar förekomma i importfoder. Det visade sig att det ledde till en lång rad negativa effekter. Honorna fick försenad fjädertillväxt, det hittades glyfosat i fåglarnas lever, muskler och i deras ägg. En ökad risk för hjärnskador upptäcktes och det utvecklades något färre ungar än normal. Dessutom fanns det väldigt höga halter av glyfosat i vaktlarnas avföring och det kan i sin tur påverkar hur odlingsväxter i omgivningen utvecklas.

– Vakteln är en hönsfågel och det är tänkbart att även hönsgödsel som används allmänt i odlingar innehåller glyfosat, säger forskaren Marjo Helander till Yle.

Läs även:
Även Tyskland förbjuder bekämpningsmedlet glyfosat
• Massiv bidöd i Brasilien kopplas till bekämpningsmedel
• Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa
• Monsanto döms till miljardböter för bekämpningsmedlet Roundup

Källor: Yle och Scientific Reports

Mer att läsa