Gå till innehållet

Stor studie: Naturvårds­insatser gör stor skillnad

En ny studie ger "de starkaste bevisen hittills" för att naturvårdsinsatser för det mesta är framgångsrika och att en utökning av naturvårdsåtgärderna skulle vara avgörande för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och minska effekterna av klimatförändringarna.

Forskarna har gått igenom 186 internationella studier som tittade på bevarandeinsatser över lång tid. Denna så kallade metaanalys visade att bevarandeåtgärder förbättrade den biologiska mångfalden eller bromsade dess minskning i de flesta fall (66%) jämfört med om inga åtgärder vidtagits alls. Och när bevarandeåtgärderna fungerar är de i allmänhet mycket effektiva. Bland insatserna fanns bland annat att inrätta och förvalta skyddade områden, utrota och kontrollera invasiva arter, hållbar förvaltning av ekosystem, minskning av habitatförlust och restaurering

Effektivt, men mer investeringar behövs

Resultaten, som publicerats i tidskriften Science, anses vara starka bevis för att naturvård inte bara är framgångsrikt, utan att en utökning av naturvårdsåtgärderna både skulle vara avgörande för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och minska effekterna av klimatförändringarna. Men även om studien visar positiva effekter så påpekar forskargruppen att det måste investeras mer i en effektiv förvaltning av skyddade områden.

– Jag är en inbiten optimist så jag tycker att resultaten av den här studien är otroligt uppmuntrande. Jag hoppas att den här studien inte bara kommer att belysa var och hur bevarande kan fungera, utan också ge förnyat hopp till dem som arbetar inom området. Dessutom är den ett tydligt budskap till regeringar och näringsliv om behovet av att finansiera naturvård på ett mycket mer omfattande sätt om vi ska kunna uppfylla målen i Global Biodiversity Framework och bevara naturen, säger Joseph Bull, biologiska institutionen, Oxfords universitet och medförfattare till studien.

Resultaten visar även vikten av insatser för mänsklighetens skull. När arter dör ut eller minskat så kraftigt i antal att de förlorat sin påverkan på ett ekosystem så kan det få enorma konsekvenser för de ekosystem som stabiliserar klimatet och som förser miljarder människor runt om i världen med bland annat rent vatten och försörjningsmöjligheter.

Även misslyckanden får positiva effekter

En annan viktig slutsats i studien är att även misslyckanden kan vara viktiga. I den minoritet av fall där naturvårdsåtgärderna inte var framgångsrika drog nämligen naturvårdarna nytta av den kunskap de fått och kunde förfina sina metoder. En insats i Indien med att ta bort invasiva alger råkade till exempel leda till att algerna spreds till andra platser när de bröts i mindre bitar. Men nu har en ny metod utarbetats som verkar ha större framgång.

Bevarandearbete tycks också bli effektivare med tiden.

Grethel Aguilar, generaldirektör för Internationella naturvårdsunionen (IUCN), kommenterar studien så här:
– I den här rapporten har man analyserat naturvårdsresultat på en nivå som är lika rigorös som inom tillämpade discipliner som medicin och ingenjörsvetenskap – man har visat på verklig effekt och därmed väglett den omvälvande förändring som krävs för att skydda naturen i stor skala runt om i världen. Den visar att naturvård verkligen fungerar, från art- till ekosystemnivå på alla kontinenter.

Källor: Science och University of Oxford

Mer att läsa