Gå till innehållet

Stora fördelar med att återskapa skogar vid vattendrag

Kantzon av träd vid vattendrag i Finland. Foto: Teemu Vehkaoja – Own work, Public Domain

En ny studie från Stanford university visar att det ger en lång rad ekosystemtjänster att återskapa skogar intill vattendrag. Inte minst i områden med intensivt jordbruk. I Sverige lämnar skogsbruket betydligt färre träd kvar intill vattendrag än i andra skogsrika länder.

– Skogar runt floder är viktiga platser för restaurering eftersom de ger enorma fördelar med mycket små hinder för produktiv mark. En liten investering kan ha en riktigt stor inverkan på människors och ekosystemens hälsa, säger Kelley Langhans, huvudförfattare till studien och doktorand i biologi vid Stanford University.

Studien, som gjordes i Costa Rica men vars resultat anses kunna användas i andra delar av världen, visade att även smala ytor med skog intill floder ger stora fördelar för vattenkvalitet och kollagring. Extra värdefullt är det vid branta områden med risk för erosion, men även i kraftigt gödslade landskap. Träden absorberar farliga utsläpp och hindrar dem från att spridas via floderna. Tidigare studier har också visat att det är viktigt att spara tillräckligt (minst 30 meter) med strandskog för att bevara biologisk mångfald.

I Costa Rica infördes 1996 en lag om att all skog som är 10-50 meter från floder ska skyddas eftersom de anses så viktiga. Landet har också infört en nationell plan för att minska koldioxidutsläppen med målet att till år 2030 öka skogstäcket i landet till 60 procent från dagens strax över 50 procent.

Att återskapa skogar intill vattendrag skulle vara ett effektivt sätt att öka kollagringen enligt forskarna, men en utmaning eftersom många av områdena utan flodnära skogar är jordbruk. Även om jordbrukarna oftast är positiva till fler träd på marken de använder så är det en relativt dyr investering. Forskarna anser därför att Costa Ricas program för att betala befolkningen för ekosystemtjänster, där markägare bland annat får betalt för att skydda sina skogar, bör utökas till att även inkludera återskapandet av skogar intill vattendrag. Det är något forskarna vill se implementeras även i andra länder.

– Dessa resultat har konsekvenser som sträcker sig längre än Costa Rica – länder över hela världen bör överväga restaurering av flodområden och kan använda liknande modeller för att utforma restaureringsplaner som omfattar flera ekosystemtjänster. De nya metoder som vi introducerar kan kopieras på andra platser. Genom att återbeskoga floder kan vi skydda ekosystemens hälsa och de människor som lever i dem, skriver man i studiens slutsats.

För att ge bra effekt även för biologisk mångfald bör det lämnas en kantzon med minst 30 meter skog intill vattendrag, enligt tidigare studier. Det är dock sällan fallet i Sveriges skogsbruk. En studie från 2020 visade att skogsbruket i landet i snitt bara lämnar 4 meter träd intill vattendrag. I Finland och Kanada lämnas fyra gånger så stora skogsridåer.

Källor: Stanford University och Ecosystem Services

Mer att läsa