Gå till innehållet

Utan naturvårdsinsatser hade utrotningen av arter varit 3-4 gånger värre

Puertoricoamazon – en akut hotad art som troligen varit utrotad utan insatser. Foto: Tom MacKenzie of U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region – Puerto Rican parrot 4, CC BY 2.0

En ny studie visar att bevarandeåtgärder och naturvårdsinsatser gör stor skillnad. Minst 28 fåglar och däggdjur skulle ha utrotats sedan 1993 om inte dessa insatser gjorts.

Studien är gjord av forskare från Newcastle University och BirdLife International. Det internationella teamet uppskattar att 21-32 fågelarter och 7-16 däggdjursarter skulle ha utrotats sedan 1993 om det inte vore för naturvårdsinsatser. Eftersom tio fågelarter och fem däggdjur utrotats sedan 1993 innebär det att artutrotning skulle varit 3-4 gånger högre om inga insatser gjorts.

Forskarna går också igenom vilka de vanligaste åtgärderna varit för de hotade arterna. 21 fåglar gynnades av bättre kontroll av invasiva arter, 20 från hjälp av djurparker med exempelvis uppfödning och 19 från skydd av natur. För 14 däggdjur var lagstiftning av stor betydelse och nio gynnades av återintroduktion till naturen.

– Resultaten visar att även om vi generellt misslyckas med att uppnå målen som satts upp av FN för ett årtionde sedan så har det skett betydande framsteg för att minska artutrotningen. Det bör inspirera myndigheter att öka sina ansträngningar för de nya lagförslagen för biologisk mångfald som just nu diskuteras. Ett sådant engagemang är både möjligt och av största vikt för att bibehålla en välmående planet, säger Stuart Butchart, chefsforskare vid BirdLife International.

Många av arterna som undersökts och som ännu inte utrotats är dock fortfarande akut hotade och löper fortfarande en risk att snart försvinna för alltid.

Källor: BirdLife och Conservation Letters

Mer att läsa