Gå till innehållet

Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Bolaget Monsantos ogräsmedel Roundup är ett av världens mest använda. På sistone har det hamnat i hetluften eftersom det innehåller glyfosat som anses kunna öka risken för cancer. Nu visar ny forskning att det även kan försämra hälsan och orienteringsförmågan hos honungsbin.

I augusti 2018 dömde en domstol i Kalifornien företaget Monsanto att betala skadestånd till en markägare som drabbats av cancer i lymfsystemet. Nu tyder allt mer bevis på att glyfosat även har en skadlig inverkan på miljön, fiskar, kräftdjur, groddjur och bakterier, enligt Yale Environment.

LÄS ÄVEN: • Monsanto döms till miljardböter för bekämpningsmedlet Roundup

En ny studie från Texas universitet visar att mikroorganismer i bins tarmsystem också påverkas negativt. Eftersom dessa mikroorganismer står för ett skydd mot skadliga sjukdomar och nästan alla minskar när de exponeras för glyfosat kunde forskarna se att unga arbetare oftare dog av infektioner

Bayer, bolaget bakom Roundup, menar att glyfosat inte är dödligt för bin och att myndigheter i USA, Kanada och EU är överens om att så är fallet.

LÄS ÄVEN: • Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

Men det andra studier visar är att glyfosat är indirekt skadligt för bina eftersom det gör dem mer benägna att dö av sjukdomar, får sämre utveckling hos larver och även att de blir sämre på att hitta och att komma ihåg var de hittade föda. Detta visades exempelvis i en studie från Argentina 2014 och i ytterligare en studie 2015.

För närvarande är glyfosat godkänt inom EU fram till december 2022. Det gäller även i Sverige där bland annat fortfarande Roundup är godkänt som ogräsmedel enligt Kemikalieinspektionen.

Källor: Yale och Kemikalieinspektionen

Mer att läsa