Gå till innehållet

Nya bevis för hur bekämpningsmedel slår mot bin

Fruktmurarbin. Foto: By pjt56 / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

En ny studie visar att bihonor nobbar hanar som utsatts för ett svampgift som är vanligt i jordbruket. Medlet drabbar därmed hela bipopulationers förmåga att föröka sig.

Bara för att bekämpningsmedel inte dödar bin och andra insekter omedelbart, betyder inte det att de är ofarliga. Det har visats i tidigare studier bland annat att bina tappar i orienteringsförmåga och att de får sämre motståndskraft mot sjukdomar när de utsätts för bekämpningsmedel i samma utsträckning som är vanligt i dagens jordbruk.

Nu visar en ny studie att även binas förmåga att föröka sig drabbas.

– Vår studie visar de negativa effekterna av bekämpningsmedlet fenbukonazol på parningsbeteende och reproduktionsframgång hos hanar av fruktmurarbi. Resultaten ger bevis som kan användas för att förstå hur bekämpningsmedel kan leda till minskade bipopulationer i hela världen, särskilt i odlingsområden, skriver forskarna i sin slutsats.

Det vanliga svampgiftet drabbar hanarna genom att förändra deras lukt och försämrad förmåga att vibrera kroppen. Båda dessa faktorer är viktiga för att en hona ska bli intresserad av dem. Dessutom påverkas deras förmåga att para sig. Forskarna kunde tydligt se att fruktmurarbin som utsatts för svampgifter löpte större risk att väljas bort av honorna. Sammantaget drabbas hela populationers reproduktion om fruktmurarbina utsätts för bekämpningsmedlet. Även om deras resultat enbart visar hur fruktmurarbin påverkas så är det många andra bin som bör påverkas på liknande sätt.

– Detta skulle kunna förklara de minskande pollinatörspopulationerna i miljöer som är förorenade av bekämpningsmedel. Denna studie belyser behovet av ett mer omfattande tillvägagångssätt, inklusive beteende och kemiska signaler, när nya bekämpningsmedel testas och ett mer försiktigt tillvägagångssätt för de bekämpningsmedel som redan används på grödor, skriver forskarna i sin slutsats.

Fruktmurarbin vaknar tidigt på våren i Europa och är viktiga pollinatörer av många viktiga vilda arter och grödor så som mandlar, päron och äpplen.

Naturskyddsföreningen har just nu en kampanj där nästan 50 000 personer har skrivit på en namninsamling mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Källor: Würzburg universitet och Journal of Applied Ecology

Mer att läsa