Så ser du skillnad på brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök och stäpphök

Brun kärrhöks-hane. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Brun kärrhöks-hane. Foto: Johannes Rydström 

Kärrhökar (brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök och stäpphök) skiljer sig från de flesta andra rovfåglar genom att ha ganska långa vingar och smala stjärtar. De är mindre än örnarna (guide här), men större och mer långvingade än sparv- och duvhök (guide här). 

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Lite förenklat kan man säga att under sommarhalvåret är brun kärrhök vanligare i södra Sverige och blå kärrhök i norra Sverige. Under vinterhalvåret är det så gott som enbart den blå kärrhöken som ses i Sverige. Ängshök ses framför allt i sydöstra delarna av landet under sommarmånaderna medan enstaka stäpphökar framför allt passerar landet i april-maj och september-oktober. Tänk dock på att detta endast är riktlinjer och en hjälp på traven. Fåglar känner, som bekant, inga gränser.

Förutom att de har långa vingar och långa stjärtar flyger kärrhökarna ofta lågt över marken i jakt på byten. De har en ganska lugn flygstil med några vingslag följt av glidflykt och ses ofta över vasshav, ängsmarker och åkrar. Att se skillnad på dem kräver en del övning och de har dessutom flera olika dräkter som man behöver lära sig för att vara säker. En viktig sak att titta efter när det gäller kärrhökar är att räkna ”fingrarna” (handpennorna) i vingarna. Brun kärrhök och blå kärrhök har fem fingrar medan ängshök och stäpphök bara har fyra. Antalet fingrar kan dock vara väldigt svårt att avgöra med säkerhet om man inte har ett fotografi att utgå ifrån.

Brun kärrhök

Namnet stämmer bra på honorna. De är typiska med nästan helt brun fjäderdräkt och ett gulaktigt huvud och lite ljusgula partier på vingarnas framkant, men hanarna är inte speciellt bruna. Istället är de karaktäristiskt blå/grå, svarta och bruna. Inga andra kärrhökar liknar de vuxna bruna kärrhökarna. Därför är det smart att lära sig dem först så att du snabbt kan artbestämma de enklaste kandidaterna.

Brun kärrhök-hona. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Brun kärrhök, ungfågel. Kontrasten mellan den bruna kroppen och det ljusgula huvudet brukar kunna ses på relativt långt håll.Kan vara svår att skilja från vuxna honor som dock oftast har ljusare täckare.  Foto: Zsombor Károlyi 

Brun kärrhök, hona. Foto: Edwyn Anderton via https://www.flickr.com/photos/edwynanderton/

Brun kärrhök, hona. Honorna kan variera en del i utseende. Vissa är mörka som ungfåglar, andra är så här ljusa. De brukar dock vara mer ljusfläckiga på vingens under- och ovansida. Foto: Edwyn Anderton via Flickr

Brun kärrhök-hane. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Så här ljusa kan hanar av brun kärrhök vara. De kan då påminna om blå kärrhök, men de har bland annat längre vingar och orangeaktig buk.  Foto: Daniel Pettersson 

Brun kärrhök-hane från ovan. Foto: Erik Hansson

Brun kärrhök-hane från ovan. En teckning som arten är ensam om. Håll därför koll i ”svängarna” när de vänder upp vingarna och ”avslöjar sig”. Foto: Erik Hansson

Brun kärrhök-hane. Foto: Tomas Lundquist http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-tomas-lundquist/

Brun kärrhök-hane igen. Lägg märke till hur färgskalan kan upplevas annorlunda i annat ljus. Unga bruna kärrhökar är något mörkare än de fullvuxna. Foto: Tomas Lundquist 

Blå kärrhök

Nu blir det lite krångligare. Alla dräkter hos blå kärrhök påminner om andra kärrhökar. Det du ska hålla koll efter är att de ska ha fem fingrar (bredare vingar) och att de vuxna hanarna har en mörk bakkant på vingen, framför allt tydlig på vingens undersida, och ganska stora mörka fält längst ut på vingspetsarna.

Blå kärrhök. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Blå kärrhök-hona, vuxen. Svårt att se de fem fingrarna här, men de syns och är viktiga för artbestämningen. Vingarnas ”händer” är något kompaktare än hos ängshökar och stäpphökar som har mer finlemmade och avsmalnande vingar.  Foto: Zsombor Károlyi 

Blå kärrhök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Blå kärrhök-hane. Lägg märke till stora svarta fält på vingar och inget svart band mitt på vingen. Annars är de nästan helt gråblåa och kan se väldigt ljusa ut, framför allt på långt håll. Foto: Daniel Pettersson 

Blå kärrhök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Ung blå kärrhök. Skiljs från honan på mörkare vingar och mer gultonad grundfärg, men det är inte lätt att se. Lägg märke till fem tydliga fingrar. Foto: Daniel Pettersson 

Blå kärrhök-hane. Foto: Andrew Reding via Flickr https://www.flickr.com/photos/seaotter/

Blå kärrhök-hane. Här syns en svag mörk bakkant på vingen och de fem fingrarna. Foto: Andrew Reding via Flickr 

Ängshök

Ses framför allt på Öland och Gotland, men även i Skåne, Blekinge och Småland, men kan såklart dyka upp på andra ställen också. Den mest långvingade och slankaste av kärrhökarna, vilket även gäller stjärten. Det är även den av arterna som har den lättaste och mest graciösa flykten.

Ängshök. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Ängshök-hane, fullvuxen. Lägg märke till dubbla mörka tvärband på vingarna, fyra fingrar och väldigt slank kropp, stjärt och vingar.  Foto: Zsombor Károlyi 

Ängshök. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Ännu en ängshök-hane. Här syns det inte riktigt lika tydligt hur slank den är, men dubbelbandet är lätt att se. Ovansidan av vingarna har ett kort smalt svart band mitt på som skiljer den från andra kärrhökar. Foto: Daniel Pettersson 

Ängshök, hona. Foto: Christer Pettersson http://www.chrilleonline.se/

Ängshök, hona. Kan vara mycket svår att skilja från honor av blå kärrhök (som dock har fem fingrar och bredare vingar) och stäpphökshonor, som har något mer kompakta vingar och är mörkare mot armhålorna. Har på ovansidan av vingarna ett kort mörkt band mitt på vingen. Det har ingen annan kärrhök. Foto: Christer Pettersson 

Ung ängshök. Foto: Christer Pettersson http://www.chrilleonline.se/

Ung ängshök. Väldigt lik ung stäpphök, men vingspetsen är tydligt ”mörkdoppad”, den har en mörk bakkant på vingens ytterdel och saknar också stäpphökens markanta ljusa halskrage. Den är även ljusare runt ögat än vad en ung stäpphök är. Foto: Christer Pettersson 

Stäpphök

Ses framför allt i Sverige under genomflytt i april-maj och på hösten. Hanarna är relativt enkla att särskilja, men honor och ungfåglar kräver nästan god erfarenhet, riktigt bra observation och/eller bilder.

Stäpphök hane. Foto: Anders Blomdahl http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-anders-blomdahl/

Stäpphök hane. Klart ljusast av kärrhökarna med karaktäristiska kilformade mörka fält längst ut på vingarna. Saknar också blå kärrhökens mörka bakkant på vingarna. Foto: Anders Blomdahl 

Stäpphök hona. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Stäpphök hona. Liknar blå kärrhökshonan, men har bara fyra fingrar, har smalare vingar och är mörkare i ”armhålorna”. Till skillnad från ängshöken har den också en relativt tydlig ljus halskrage, är mörkare runt ögat och har mer enhetligt bruna ovansidor av vingarna.  Foto: Johannes Rydström 

Stäpphök ung. Foto: Anders Blomdahl http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-anders-blomdahl/

Stäpphök ung. Svår att skilja från ung ängshök, men har något ljusare ”fingerspetsar”, mörkare ”armhålor” och ljusare bakkant på handen. Tydligaste skillnaden är kanske den markanta halsboan och ljusa halskragen. Foto: Anders Blomdahl 

Källor: Fågelguiden och Rovfåglar i Europa

Tack till Johannes Rydström för hjälp med artikeln.