Gå till innehållet

Ålands havsörnsjakt stoppad

Ålands styre har tidigare dragits inför EU-domstolen för att de godkänt jakt på den hotade ejdern. Nyligen bestämdes att sex havsörnar skulle få skjutas – för att hjälpa ejdern.

Åland menar att jakten på havsörn behövs för att gynna ejdrarna runt öarna. I år skulle sex havsörnar få skjutas, men detta har nu stoppats av högsta förvaltningsdomstolen. Ålands landskapsregering, som även vill ha jakt på den hotade ejdern, anser att havsörnarna behöver minska i Natura2000-området Lågskär utanför Elmland, för att ejdrarna ska lyckas bättre med häckningarna, rapporterar HBL.

Både Birdlife Finland och Ålands fågelskyddsförening anser dock inte att havsörnsjakt är lämpligt och hade överklagat beslutet.

”Risk för prejudikat”

Markus Öst, lektor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, har studerat ejdern i nästan trettio år. Han berättar för Finlands natur att ejdern och havsörnen har utvecklats tillsammans i miljontals år och att det är “minst sagt problematiskt att försöka ändra på relationen mellan dem”.

– Mängden havsörnar som skjuts är knappast betydande för artens överlevnad, men man måste se på saken i en större kontext – risken finns att fallet kan bli ett sorts prejudikat för att få kringgå denna typ av lagstiftning på andra håll i Finland eller inom EU. När det kommer till kritan är det även en etisk fråga om en art anses viktigare än en annan, säger han.

Källor: HBL och Finlands natur

Mer att läsa