Gå till innehållet

EU-domstolen: Ejderjakt på Åland bryter mot lagen

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Ålands landskapsregering har fortsatt tillåta jakt på ejdrar, trots att det går riktigt dåligt för ejdern i Östersjön. Nu har EU-domstolen meddelat att jakten är olaglig och att Finland kommer få betala kostnaderna. Det innebär att den legala jakten stoppas.

De senaste åren har det skjutits ungefär 2 000 ejdrar årligen i vårjakten på ön. Samtidigt som jakten pågått har det kommit allt fler rapporter om hur dåligt det går för ejdern i Östersjön. Yle rapporterade att i Västnyland hittades inte en enda unge 2018 och i Östnyland var situationen inte mycket bättre. I svenska rödlistan 2020 listas ejdern som “starkt hotad” och de senaste tolv åren har antalet mer än halverats (minskat med 60 procent).

Ejderpopulationen på Åland har också minskat kraftigt. Sedan 2015 har det skjutits ungefär 10 000 ejdrar i en årlig jakt på Åland.

EU-domstolen har nu publicerat sin dom och de anser att Finland brutit mot flera lagar och direktiv, bland annat fågeldirektivet när de tillåtit jakten, som motiveras med att det är “tradition”. I domen står det också att Finland ska stå för kostnaderna.

EU-parlamentarikern Nils Torvalds (Renew/SFP) anser att beslutet är olyckligt och menar att det inte är jakten som ligger bakom att det går sämre för ejdern. Han tror att det snarare är havsörnarnas fel.

När Yle frågar honom om han tror att jakten 2019 var “den sista i mannanminne” svarar han kort och gott:
– Ja.

Läs även:
Trots kraschande population – vårjakt på 2000 ejdrar på Åland
• Åland dras inför EU-domstolen för ejderjakten

Källor: Nya Åland och Yle

Mer att läsa