Gå till innehållet

Åland dras inför EU-domstolen för ejderjakten

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Sedan 2015 har det skjutits ungefär 10 000 ejdrar i en årlig jakt på Åland. Nu har Europeiska kommissionen beslutat att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen. Jakten anses bryta mot fågeldirektivet och i Finland har antalet ejdrar minskat med 80 procent på 20 år enligt inventeringar.

I fjol var det det ett katastrofalt dåligt år för ejdern på fler håll i Östersjön. Yle rapporterade att i Västnyland hittades inte en enda unge och i Östnyland var situationen inte mycket bättre.

LÄS ÄVEN: • EU kräver att Finland slutar med ejderjakt

Trots det fortsätter Ålands landskapsregering att tillåta vårjakt på ejdrar på Åland. De senaste tre åren har ungefär 10 000 ejdrar skjutits, samtidigt som ejderpopulationen på Åland minskat från 30 000 till 5000 de senaste 30 åren. Förutom jakten minskar antalet ejdrar även bland annat på grund av att de är bytesdjur för mårdhund, mink och havsörnar.

LÄS ÄVEN: • Katastrofläge för skärgårdens ejdrar

Det här är ingen ny fråga för EU. De fastslog redan 2005 att Finland “hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fågeldirektivet på grund av vårjakten på ejderhanar och andra arter på Åland”. Då upphörde jakten. för att sedan återupptas 2011. EU tog åter upp fallet 2012 och uppmanade 2016 Finland att upphöra med jakten, men Ålands landskapsregering fortsatte tillåta vårjakten.

Anledningen är enligt Camilla Gunell, näringsminister i Ålands landskapsregering, att ”det är en mycket stark tradition på Åland”. På Åland har det istället höjts röster för skyddsjakt på havsörn för att skydda ejdrar.

Källa: Yle

Mer att läsa