Gå till innehållet

Grafik: Peder Winding http://www.natursidan.se/fotografer/peder-winding/

Se skillnad på sparvhök och duvhök

Både sparvhökar och duvhökar har långa stjärtar och ganska breda, något rundade vingar. De slår relativt snabba slag med vingarna för att vara rovfåglar och jagar inte sällan fåglar inne i skogar. Så här skiljer du dem åt.

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Att se skillnad på arterna kräver lite övning. Det tydligaste är egentligen storleken – något förenklat kan sägas att duvhöken är större än en kråka medan sparvhöken är stor som en kaja. En liten duvhökshane och en stor sparvhökshona är dock ungefär lika stora och det är svårt att uppskatta en fågels längd på långt håll och utan något att jämföra med.

Grafik: Peder Winding http://www.natursidan.se/fotografer/peder-winding/

Duvhökar har ett mer framskjutet huvud på grund av längre hals, som ger ett spetsigare framparti än hos sparvhöken. Vidare är kroppen kraftigare, framför allt över bröst och gump. Stjärten kan däremot tyckas proportionellt kortare och mer avrundad än sparvhökens långa och kantiga stjärt.

Det är också viss skillnad i flygsättet. Sparvhöken, framför allt hanen, slår några snabba vingslag följt av kort glidflykt och ger ett något stressat intryck. I glidflykten sjunker den något vilket ger en böljande flygstil till skillnad från duvhökens rakare, med långsammare vingslag.

SPARVHÖK

Sparvhök. Hane. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Vår europeiska sparvhök är en av Neil Hayward . Foto: Erik Hansson

Sparvhök. Hane. Foto: Linda Jonasson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-linda-jonasson/

Ung sparvhök. Mörkbrun och något grova och ojämna ränder på bröstet. Stjärten proportionellt längre än hos duvhök. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

DUVHÖK

Duvhök. Hane. Foto: Linda Jonasson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-linda-jonasson/

Duvhök. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Källor: Rovfåglar i Europa och Fågelguiden

Mer att läsa