Gå till innehållet

Protester mot grönmålande EU-skogsmöte

Miljöorganisationer och samiska organisationer kommer arrangera protester mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå den 15-17 maj.

EU

Protesterna mot Sveriges agerande i EU som förhindrar ett mer naturvänligt skogsbruk och förskönar det svenska skogsbruket fortsätter. Efter protester utanför riksdagen mot “Sveriges odugliga skogspolitik” är det nu dags för en mängd aktioner i Skellefteå den 15-17 maj när regeringen anordnar ett stort möte för EU:s skogsdirektörer.

Flera miljöorganisationer och samiska organisationer förväntar sig att den svenska skogspolitiken kommer att grönmålas på mötet och att EU:s arbete med att restaurera förstörd natur samt kommer att förhindras, både av regeringen och skogsindustrin. Organisationerna vill istället visa “en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna” och kommer arrangera mängder av protester och aktiviteter under mötet.

– Sverige förhindrar EU:s arbete kring att lagra mer kol i mark och att skydda skogsområden med höga naturvärden. Vi kommer att närvara på plats under mötet för att ge besökande utländska experter den verkliga bilden av svenskt skogsbruk, som motvikt mot regeringens och skogsnäringens myter om hållbarhet, säger Carl Schlyter, Greenpeace Sverige.

– Sveriges regering säger att det svenska skogsbruket är hållbart. Argumenten känns igen från skogsindustrins reklamkampanjer. Samtidigt visar regeringens egna expertmyndigheter att situationen för skogens biologiska mångfald är allvarlig, och förvärras. Regeringen saknar en politisk vilja att styra mot ett hållbart och naturnära skogsbruk och samtidigt säkerställa att den skyddsvärda skogen skyddas. Därför sätter vi ett stort hopp till EU och välkomnar EU-kommissionens initiativ för skogen och skogens arter, säger Robert Lindström från Naturskyddsföreningen Skellefteå.

“Urfolksrättigheter måste respekteras”

Under parollen “Åt skogen!” kommer det hållas tal, visas fotoutställningar, anordnas naturpyssel för barn och bussresor till kalhyggen i Skellefteå 15-17 maj. De deltagande organisationerna är: Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, Greenpeace, Skogsnätverket Mycel, Fridays For Future, Amnesty Sápmi med flera.

Maria Eklund från Amnesty Sápmi, som jobbar med information och opinionsbildning kring urfolksrätt och samiska rättigheter, påpekar att det svenska skogsbruket även drabbar samerna:

– Renens mat försvinner när gamla hänglavsskogar avverkas. Samebyar, miljörörelsen och människorättsorganisationer har de senaste åren riktat massiv kritik mot både Sveaskog och Svenska kyrkan för deras kalhyggen. Samernas urfolksrättigheter måste respekteras vid planering av avverkning av skog i Sápmi.

Bland de som protesterar finns både de som rest till Skellefteå från andra delar av landet och de som bor i närområdet.

– Kalavverkningen och planteringen av monokulturer är den i särklass största naturkatastrofen som drabbat Sverige. Som ett nätverk av skogsengagerade lokalbor i Skellefteå deltar vi för att belysa den potential och kraft som finns i en förändrad relation med skogen, säger Annica Eriksson, Skogsnätverket Mycel.

Medan Sveriges regering och svenska skogsindustrin försöker sälja in skogsbruket som hållbart når avverkningstakten återigen rekordnivåer i Sverige och vart femte kalhygge var en gammelskog. Detta trots att en sammanställning av 45 studier nyligen konstaterade att ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring och att gamla skogar är viktiga för kollagring och därmed minskar belastningen på klimatet. Skogsstyrelsen har också varnat för att det är ett allvarligt läge för den biologiska mångfalden i skogen och SLU Artdatabanken konstaterade nyligen att hundratals hotade arter påverkas negativt av skogsbruket.

Hela programmet:

Läs även

Regeringen och skogsindustrin marknadsför ohållbart skogsbruk i EU
S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
“Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Källa: Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Mer att läsa