Gå till innehållet

Regeringen och skogsindustrin marknadsför ohållbart skogsbruk i EU

Miljörörelsen och forskare är starkt kritiska till hur Sverige använder sitt ordförandeskap i EU för att marknadsföra sitt skogsbruk och till påståendet att det skulle vara hållbart.

När Sverige nu tagit över ordförandeskapet i EU kommer en hel del internationella möten ske vid Arlanda flygplats. När EU-delegaterna anländer på flygplatsen möts de av en “permanent utställning om den skogsbaserade industrins viktiga roll i den gröna omställningen.” Utställningen har skapats av den svenska skogsindustrin. Ariel Brunner, chef för Birdlife Europe, skriver på Twitter att det är en imponerande nivå av ”state capture” (påverkan från privata intressen på statliga beslutsprocesser) och att “Sveriges ordförandeskaps miljöpolitik verkar handla om att försvara skogsbruket”.

– De flesta skogsmiljöer är i ett ohållbart skick, kolsänkorna kollapsar i stora skogsländer och att ersätta ett 200-årigt träd med en julgran är INTE detsamma, skriver han i en annan Tweet.

Läckt dokument visar försök att försvaga

Ariel Brunners slutsats om Sveriges ordförandeskap får stöd i en artikel på Dagens Nyheter, som avslöjar ett läckt dokument inifrån EU-förhandlingar, som bland annat visar att Sverige vill försvaga vad som ska räknas som förnybart. Miljörörelsen och flera forskaruppror oroar sig för att kalavverkningar för att producera biobränsle kommer vara “förödande” både för biologisk mångfald och klimat. Regeringen vill att allt som kommer från en skogsavverkning (utom virke) ska räknas som förnybart. EU:s linje är än så länge att endast rester från förädling av virket, exempelvis sågspån eller svartlut, ska räknas som förnybart.

Sveriges försök att gå skogsindustrins ärenden har uppmärksammats av flera europeiska miljöorganisationer. Förutom Ariel Brunners Birdlife Europe, har även bland andra WWF Europe och Forest Defenders riktat skarp kritik mot Sveriges försök att försvaga definitionerna.

Martin Pigeon, kampanjledare på Fern, säger till DN:
– Ett ordförandeland ska agera för att föra förhandlingarna framåt och nå en överenskommelse, inte främja sina egna intressen.

Forskare: Sverige ägnar sig åt falsk marknadsföring

Regeringens inställning till skogsbruket får också kritik av Sveriges ledande oberoende forskare inom biologisk mångfald, som i en debattartikel i SVD skriver att dagens svenska skogsbruk inte är ekologiskt hållbart och att Sverige ägnar sig åt falsk marknadsföring som ordförandeland.

– Som ledande oberoende forskare inom biologisk mångfald oroas vi av detta, då forskningen tydligt har fastställt att dagens svenska skogsbruk inte är ekologiskt hållbart. Samma klargörande gjordes nyligen av den oberoende vetenskapliga expertpanel som ger stöd till politiskt beslutsfattande i vårt grannland Finland, vars skogsbruk är snarlikt det svenska, skriver forskarna.

De anser också att en omställning till ett mer hållbart skogsbruk skulle kunna ske omgående eftersom det redan finns tillräckligt med kompetens och erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk.

Gott om rapporter som visar på problem med svenskt skogsbruk

Medan Sveriges regering och svenska skogsindustrin försöker sälja in skogsbruket som hållbart når avverkningstakten återigen rekordnivåer i Sverige och vart femte kalhygge var en gammelskog. Detta trots att en sammanställning av 45 studier nyligen konstaterade att ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring och att gamla skogar är viktiga för kollagring och därmed minskar belastningen på klimatet. Skogsstyrelsen har också varnat för att det är ett allvarligt läge för den biologiska mångfalden i skogen och SLU Artdatabanken konstaterade nyligen att hundratals hotade arter påverkas negativt av skogsbruket.

Källor: SVD och DN

Mer att läsa