Gå till innehållet

659 forskare om EU:s biobränsledirektiv: Förödande för klimat och biologisk mångfald

659 forskare protesterar mot EU-parlamentets nya direktiv om biobränslen. Forskarna vill ändra bestämmelser och incitament i direktivet som kommer att påskynda klimatförändringen och vara förödande för den biologiska mångfalden.

Forskarnas brev överlämnades till EU-parlamentet denna vecka inför omröstningen av förnyelsebardirektivet (Renewable Energy Directive RED II) som sker i nästa vecka. Tim Searchinger från Princeton University/World Resources Institute i USA och John Beddington från Oxford Martin School i Storbritannien är initiativtagare till brevet tillsammans med 15 andra forskare.

I brevet skriver forskarna att förbränning av trä är ineffektivt och avger mer koldioxid per kilowatt än vid användning av fossila bränslen. Att avverka skog för bioenergi, även om det sker på ett hållbart sätt, ger stora utsläpp av koldioxid. Kol som kan ta århundraden att binda igen:

– Även om skogar tillåts växa upp igen kommer trä som avverkas för att brännas öka kolmängden i atmosfären och den globala uppvärmningen i årtionden till århundraden även om träet ersätter kol, olja och naturgas. Det har många studier visat.

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza via Wikimedia  

Forskarna menar också att en ökad användning av biobränslen kommer att vara förödande för den biologiska mångfalden:

– Mer än 100 procent av Europas årliga skogsavverkning skulle behövas för att enbart tillhandahålla en tredjedel av förnyelsebardirektivet. Om världen vill ersätta enbart 3 procent av världens globala energi med trä måste avverkningen av världens skogar dubbleras.

Lösningen bör istället vara att begränsa skogsbiomassa som är stödberättigade enligt direktivet till endast rester och avfall från skogen. Forskarna förespråkar också ökad solenergi och vindkraft istället.

Källa: Brevet till EU parlamentet 

Mer att läsa