Gå till innehållet

WWF: S, M, SD, C och KD försöker stoppa EU:s naturlagstiftning

Att återställa våtmarker är en viktig del av EU:s naturlagstiftning. Foto: Erik Hansson

Tidigare i veckan gick WWF och Naturskyddsföreningen ut med en uppmaning till riksdagspartierna om att följa EU:s lagförslag om att restaurera natur. Nu har S, M, SD, C och KD röstat nej till det av naturorganisationer hyllade förslaget. Sverige riskerar därmed bli en bromskloss i EU:s planer på att restaurera natur.

– Det är sorgligt att 5 av 8 riksdagspartier vill försöka stoppa den första nya breda naturlagstiftningen i EU sedan 1992. Fastlåsningen kring den förda linjen i skogspolitiken riskerar nu än en gång att påverka bevarandet av all typ av natur i hela unionen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Det är Sveriges nästa regering och riksdagen efter valet som kommer avgöra Sveriges inställning i ministerrådet. Partierna är framför allt kritiska till att EU:s lagstiftning han hindra ökad produktion inom jord- och skogsbruk och ökade kostnader för dessa näringar.

– Förutom att beslutet är mycket negativt för naturen så befäster det bilden av att Sverige är ett kompromisslöst nejsägarland i EU. Det är en mycket riskabel politik när Sverige i vår ska vara ordförande i EU, då uppgiften är att få medlemsstaterna att finna kompromisser i för dem känsliga frågor, säger Gustaf Lind.

WWF anser att det är allvarligt att regeringen ifrågasätter att legalt bindande mål är rätt verktyg när de frivilliga mål som funnits i den tidigare strategin för biologisk mångfald inte har haft effekt. Dessutom vill regeringen verka för försvagningar av flera mål och indikatorer. 

– Regeringen visar alltmer hur den nedprioriterar miljöfrågorna. Den här lagstiftningen har stora möjligheter att bidra till att lösa vår tids två största utmaningar som klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi vädjar till regeringen att agera ansvarsfullt och stödja förslaget till restaureringslag, säger Emelie Nilsson sakkunnig naturvårdspolicy WWF.

Om tillräckligt många medlemsländer röstar nej till förslaget måste EU-kommissionen ompröva, ändra eller dra tillbaka det.

Källa: WWF

Mer att läsa